Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju gimnastyki artystycznej organizowanego w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju gimnastyki artystycznej organizowanego w Gdyni”

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-384) przy ulicy Władysława IV 54. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Ekspozycja logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy pracujących podczas Turnieju 20% = 20 punktów,
3) Ekspozycja logo Miasta Gdyni na koszulkach Zawodniczek biorących udział w Turnieju 20% = 20 punktów,
Łączna liczba punktów =  100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 30.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.06.2019
Data udostępnienia informacji: 17.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2019 11:33 Dodanie informacji Maciej Zaborski