Ogłoszenie wyniku przetargu na docieplenie ścian budynku Przedszkola Nr 26 bajkowa Kraina w Gdyni, ul.Starogardzka 10AOgłoszenie o wyniku przetargu na docieplenie ścian budynku Przedszkola Nr 26 Bajkowa Kraina w Gdyni, ul.Starogardzka 10A

Dyrektor Przedszkola nr 26 "Bajkowa Kraina" w Gdyni  w dniu 27 lipca 2010 zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 27.07.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 4.845.000 euro na "Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 26 "Bajkowa Kraina" w Gdyni" oraz wybór Wykonawcy - Z.U.H "SŁAW-BUD"Sławomir Strzałkowski, ul. Owadów 93,26-631 Jastrzębia , reprezentowany przez Sławomira Strzałkowskiego, z ceną brutto 110.382,96 zł, która była najniższa spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Oferty były oceniane wg kryterium: cena oferty brutto: 100%.

Poza ww. ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 niżej wymienione oferty spełniające warunki ustalone w SIWZ 
  • Stucco Sp.z o. o. Dąbrowa 5A, 80-297 Banino z ceną brutto 130.540,00 zł
  • Firma Usługowo Budowlana "PORĘBA" Docieplenia-Elewacje, ul.Rdestowa 152A/1,81-577 Gdynia z ceną brutto 112.901,95 zł
  • Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDFUND", ul.Architektów 8A, 81-528 Gdynia, z ceną brutto 194.806,00

Została odrzucona oferta firmy HB BUDOWNICTWO,ul.Wejherowska 79, 84-240 Reda, jako niespełniajaca wymogów SIWZ, nie podano oferty cenowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jagoda Darowny
Wprowadził informację: Gabriela Karasiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela _Karasiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.07.2010
Data udostępnienia informacji: 28.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2010 11:27 Dodanie informacji Gabriela _Karasiewicz