Ogłoszenie o zawarciu umowy w ZSS nr 17

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

umowa nr: 148/10 
nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27 
adres pocztowy:  81-311 Gdynia  
osoba upoważniona do kontaktów:
mgr Krystyna Zdunek - dyrektor
mgr Maria Figiel - kierownik administracyjno-gospodarczy 
tel.58 620-72-25. 
określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27 
uzasadnienie wyboru wykonawcy:
udzielono zamówienia wykonawcy po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami) z dnia 29 stycznia 2004r. . 
nr sprawy: 1/2010 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO; 81-310 Gdynia, ul.Śląska 49a
NIP:586-174-09-42 reprezentowanym przez Kierownika Brunona Retzlaff 
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego, 81-311 Gdynia, ul.Witomińska 25/27.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Tomporowska
Wprowadził informację: Justyna _Wanasz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 23.04.2010
Data udostępnienia informacji: 21.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2011 09:42 Korekta Magdalena _Kubicka
21.09.2010 14:17 Korekta Justyna Wanasz
21.09.2010 14:15 Korekta Justyna Wanasz
21.09.2010 14:10 Dodanie informacji Justyna Wanasz