ogłoszenie o zawarciu umowy

informacja

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na potrzeby sali przedszkolnej w istniejącym budynku Przedszkola nr8 „Pluszowy Misiaczek”.

 

 Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr8 „Pluszowy Misiaczek”w Gdyni.nr 13/2013 z dnia 27.05.2013 r. Zamawiający zatwierdził nowy ( po rezygnacji z podpisania umowy przez firmę GAMA) wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.05.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na potrzeby sali przedszkolnej w istniejącym budynku Przedszkola nr8 „Pluszowy Misiaczek” oraz wybrał ofertę  nr 2 – Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne „WIKON” sp.zo.o. 81-198 Pierwoszyno Ul. Brzoskwiniowa 7  złożoną przez  Beatę Wik

W dniu 04.czerwca 2013  została podpisana umowa na wykonanie w/w robót budowlanych z firmą WIKON sp.zo.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 06.06.2013
Data udostępnienia informacji: 06.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2013 13:54 Dodanie informacji Karolina Puźniak