Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dotyczącego remontu dachów w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni

 

Gdynia, dnia 11.07.2013r.

   

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   

Na podstawie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113 z 2010 r. z poz. 759 z późn. zm.) informuję, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na roboty budowlane: remont dachów  w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, przy ul. Morskiej 79.

 

Przetarg, którego jedynym kryterium była cena wygrała firma:

 
Usługi Ogólnobudowlane ARTOS Artur Mionskowski
84-300 Lębork, ul. Wielkopolska 5  
                                                                           cena oferty brutto –  47 357,56 zł 

Uzasadnienie: Firma ARTOS złożyła ofertę z najniższą ceną. Złożona oferta spełnia wymogi Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ sporządzonej przez zamawiającego.

 

Ponadto informuję, że na ww. przetarg swoje oferty oprócz firmy ARTOS złożyli następujący wykonawcy:

 

a) Zakład Blacharsko - Dekarski „Dagmer” Zbigniew Rybicki, 81-407 Gdynia, ul. Jana Matejki 3                                                                 cena oferty brutto: 50 013,29 zł

b) Przedsiębiorstwo Budowlane „Budfund”, 81-528 Gdynia, ul. Architektów 8A

                                            cena oferty brutto: 67 257,41 zł

c)  Firma Remontowa- Budowlana „KRUPA” Stanisław Krupa, 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13

                                            cena oferty brutto: 63 094,76 zł

d)  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Jan Bąkowski, Wygonin 16B,83-430 Stara Kiszewa

                                                      cena oferty brutto: 53 211,29 zł

e)  „DACHREM” Jan Miotk, 84-200 Wejherowo, ul. Sikorskiego 7                                                                      

                                                      cena ofert brutto:  57 541,77 zł

f)  Firma Budowlana „SULIMA”, 81-214 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14b

                                                         cena ofert brutto:  57 958,93 zł 

Informuję, że zawarcie umowy z wykonawcą, który wygrał przetarg nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                     Leszek Igielski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 11.07.2013
Data udostępnienia informacji: 11.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2013 12:00 Aktualizacja treści Monika Luks
11.07.2013 11:46 Dodanie informacji Monika Luks