Ogłoszenie o wyborze oferty:„Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni".

S/ZSS17/341-2/10/10                                                                                Gdynia, dnia 08.04.2010r.

    OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: udzielenia zamówienia do 4 845 000 euro na wykonanie robót budowlanych:

„Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem

w ZSS nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27”

ogłoszenie BZP  nr:71708-2010 

           
Dyrektor ZSS nr 17 w Gdyni, zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.03.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27” oraz wybór oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  HYDRO, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 49 A z ceną ryczałtową brutto: 270 337,54 zł, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Oferty oceniono wg kryterium przyjętego w SIWZ, cena oferty brutto - 100%.

Żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu.

Oferty złożyło 6 firm. 

1.      Firma Budowlana „Gama” Maciej Wielochowski
         81- 601 Gdynia, ul. Równoległa  43                        
         cena: 335 254, 06 zł              81 pkt. 

2.     Przedsiębiorstwo - Wodno Techniczne UNI - DIVERS Sp. z o.o.
        80 - 554 Gdańsk, ul. Śnieżna 5

        cena: 417 454, 71 zł              65 pkt.  

3.     RAMEX - BIS Zakład Budowlany Robert Krupiński
        81 - 196 Pogórze, ul. Mierosławskiego18                                                                      
        cena: 295 103, 68 zł              92 pkt. 

4.     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  HYDRO
        81- 310 Gdynia, ul. Śląska 49A
        cena: 270 337, 54 zł             100 pkt. 

5.     Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe MARPOL  Beata & Maciej Wołkanowscy

        80 - 333 Gdańsk, ul. Pomorska 22E/18                     
        cena: 325 879, 54 zł              83 pkt. 

6.    Zakład Remontowy KLEMAR, inż. Krzysztof Klemke
       81- 305 Gdynia, ul. Toruńska 8B
       cena: 377 117, 25  zł              72 pkt. 


MATERIAŁY DO POBRANIA:


UMOWA pomiędzy ZSS nr17 w Gdyni a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym HYDRO (pakiet zip)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DO 4 845 000 EURO NA: Przebudowę i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul Witomińska 25/27
Numer ogłoszenia 71708-2010


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PROJEKT UMOWY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (pakiet zip)


SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (pakiet zip)

PRZEDMIAR ROBÓT (pakiet zip)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Tomporowska
Wprowadził informację: Justyna _Wanasz
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Wanasz
Data wytworzenia informacji: 08.04.2010
Data udostępnienia informacji: 08.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2010 13:34 Korekta Justyna Wanasz
20.07.2010 10:57 Korekta Justyna Wanasz
20.07.2010 10:56 Korekta Justyna Wanasz