Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej - wynajem wystawy czasowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁANOŚCI KULTURALNEJ
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę z zakresu działalności kulturalnej, której
wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na wynajem wystawy czasowej „….to takie proste”
 
Podstawa prawna: art. 4d ust 1. Pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY:
CENTRUM NAUKI EXPERYMENT w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wynajem wystawy pod nazwą „….to takie proste”.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09-10-2019

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (87-100) z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 5

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 10.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019