Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie placu zabaw

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 11 w Gdyni w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie ZP- nr ogłoszenia: 168525 - 2014r.

ZAMAWIAJĄCY

ZS nr11, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 0-58 625 57 09, faks 0-58 625 57 08.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 11 w Gdyni w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

przedmiotu zamówienia: 

Przygotowanie terenu pod budowę: - prace niwelacyjne,

Wykonanie nawierzchni: - wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie warstwy tłucznia kamiennego, wykonanie warstwy miału kamiennego, wykonanie nawierzchni amortyzującej

Roboty wykończeniowe: - dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, wykonanie trawnika i architektury zielonej, wykonanie ogrodzenia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.22.10-0, 45.21.41.00-1, 45.23.62.50-7.

PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2014.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NOVUM wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 180868,29 PLN

Oferta z najniższą ceną: 180868,29 PLN

Oferta z najwyższą ceną: 180868,29 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Sadowska (zespół szkół)
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 22.08.2014
Data udostępnienia informacji: 22.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2014 12:31 Dodanie informacji Waldemar Elwart