Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb GOSiR

Gdynia, dnia 07 maja 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Gdynia: Usługa projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2012 r. pod numerem: 100025 - 2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77749 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79822500-7 - usługi projektów graficznych, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy, 31523200-0 - trwałe znaki informacyjne. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wydrukowania wraz z dostawą oraz usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, ulotek informacyjnych, zaproszeń, czeków, tablic informacyjnych, znaków, regulaminów obiektów i innych druków (zwanych dalej łącznie również Drukami), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3. Plakaty A2 muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - A2, 2) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3) gramatura - min. 150 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor, jednostronnie, 5) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 6) ilość: 10.000 sztuk/ Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje ok. 20 projektów plakatów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 500 sztuk plakatów. 4. Plakaty A1 musi spełniać poniższe parametry: 1) format - A1, 2) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3) gramatura - min. 150 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor, jednostronnie, 5) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 6) ilość - 500 sztuk/ Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 500 sztuk plakatów. 5. Zaproszenia muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary - 198x210 mm, 2) rodzaj papieru - kreda mat, 3) gramatura - min. 300 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor 4/4 z dwóch stron zaproszenia, lakier offsetowy 1/1 matowy, 5) bigowanie ( zaproszenie gięte w pół), 6) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 7) ilość - 1.000 sztuk./ Zamawiający przewiduje do 5 projektów zaproszeń. 6. Ulotki informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - A5, 2) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3) gramatura - min. 150 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor (full kolor), dwustronnie, 5) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 6) ilość - 5.000 sztuk. 7. Czeki muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - A4, 2) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3) gramatura - min. 200 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, 5) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 6) ilość - 400 sztuk. 8. Naklejki na tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - 70 cm x 100 cm, 2) rodzaj papieru - naklejka samoprzylepna, 3) gramatura - min. 250 g/m2, 4) wydruk - full kolor, jednostronnie, 5) naklejka - odporna na warunki atmosferyczne (deszcz i wiatr), 6) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 7) ilość - 280 sztuk, Zamawiający przewiduje 4 zamówienia po około 70 szt., w ramach jednego zamówienia przewiduje się 7-10 różnych projektów naklejek). 9. Naklejki samoprzylepne muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - 50 cm m x 14 cm, 2) rodzaj papieru - naklejka samoprzylepna z połyskiem, 3) gramatura - min. 150 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, 5) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 6) ilość - 15 sztuk/Zamawiający przewiduje 1 zamówienie, w ramach jednego zamówienia przewiduje się 15 różnych projektów naklejek). 10. Naklejki Zabezpieczenie szkolenia muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiar - 7 cm x 9 cm, 2) rodzaj papieru - naklejka samoprzylepna, 3) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt i treść naklejki, 4) ilość - 50 szt./ Zamawiający przewiduje jednorazową realizację naklejek. 11. Naklejki z regulaminem gdyńskich kąpielisk muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiar - 1150 mm x 700 mm, 2) minimalna wielkość liter 10 mm, 3) rodzaj papieru - naklejka samoprzylepna, odporna na warunki atmosferyczne, 4) treść naniesiona na folię nie odblaskową, 5) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt i treść naklejki, 6) ilość - 15/ Zamawiający przewiduje jednorazową realizację naklejek. 12. Naklejka z regulaminem placu zabaw musi spełniać poniższe parametry: 1) wymiar - 680 mm x 470 mm, 2) rodzaj papieru - naklejka samoprzylepna, odporna na warunki atmosferyczne, 3) treść naniesiona na folię nie odblaskową, 4) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt i treść naklejki, 5) ilość - 10. 13. Tablice medialne muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - 2,6 m x 1,5 m, 2) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3) gramatura - min. 150 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, 5) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 6) ilość - 7 sztuk/ Zamawiający przewiduje 7 projektów. 14. Informatory muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - po obcięciu A3, po złożeniu 1/3 A3 2) rodzaj papieru - papier kreda dwustronny z połyskiem, 3) gramatura - min. 300 g/m2, 4) wydruk - offsetowy CTP, 5/5 (CMYK + Pantone), 5) uszlachetnienie - lakier 6) prace introligatorskie - cięcie do formatu i składanie, 7) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 8) ilość - 3.000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 3 projekty. 15. Zdjęcia wielkoformatowe muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - różne formaty: Zamawiający przewiduje zamówienie: a) 3 sztuk o wymiarach 120x50, b) 5 sztuk o wymiarach 110x60, c) 7 sztuk o wymiarach 100x50, d) 9 sztuk o wymiarach 90x90, e) 6 sztuk o wymiarach 90x60, f) 10 sztuk o wymiarach 70x70, g) 10 sztuk o wymiarach 50x50, h) Zamawiający zgodnie z jego potrzebami przewiduje możliwość zmiany ilości zamawianych wymiarów zdjęć, o których mowa powyżej, w ramach ogólnej ilości zdjęć tj. 50 sztuk, 2) rodzaj papieru - papier fotograficzny, 3) gramatura - min. 300 g/m2, 4) wydruk - druk do wyboru mat lub/i błysk. 16. Dyplomy okolicznościowe muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - A4 2) rodzaj papieru - kreda mat, 3) gramatura - min. 300 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor, 5) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 6) ilość - 5.000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 1 projekt. 17. Teczki tekturowe muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - A4 2) rodzaj papieru - kreda mat, 3) gramatura - min. 300 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor, 5) prace introligatorskie - bigowanie, 6) wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 7) ilość - 500 sztuk. 18. Papier firmowy musi spełniać poniższe parametry: 1) format - A4, 2) rodzaj papieru - papier do drukarek, 3) gramatura - min. 80 g/m2, 4) wydruk - mat, 5) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt papieru firmowego, 6) ilość - 10.000 sztuk. 19. Koperty firmowe muszą spełniać poniższe parametry: 1) format - 110mmx220mm - 2.000 sztuk; 162mmx229mm - 1.000 sztuk; 229mmx324mm - 1.000 sztuk, 2) rodzaj papieru - Zamawiający dostarczy Wykonawcy koperty, 3) wydruk - mat, 4) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt koperty firmowej. 20. Regulaminy obiektów muszą spełniać poniższe parametry: 1) format płyty - 0,59 m x 0,415 m, 2) rodzaj płyty - płyta z pcw spienionego do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, 3) kolor płyty - biały, 4) grubość płyty - min. 4 mm, 5) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku, 6) ilość - 26 sztuk o takiej samej treści. 21. Regulaminy obiektów muszą spełniać poniższe parametry: 1) format płyty - 90 cm x 60 cm, 2) rodzaj płyty - płyta z pcw spienionego do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, z przeznaczeniem zewnętrznym 3) kolor płyty - biały, 4) nadruk - z przeznaczeniem zewnętrznym, 5) grubość płyty - min. 4 mm, 6) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku, 7) ilość - 6 sztuk o różnej treści. 22. Regulaminy obiektów muszą spełniać poniższe parametry: 1) format płyty - 40 cm x 60 cm, 2) rodzaj płyty - płyta z pcw spienionego do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, 3) kolor płyty - biały, 4) grubość płyty - min. 4 mm, 5) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku, 6) ilość - 4 sztuk o różnej treści. 23. Tablice Punkt pomocy doraźnej muszą spełniać poniższe parametry: 1) format płyty - 660x660 mm, 2) rodzaj płyty - płyta z pcw spienionego do druku z zaokrąglonymi krawędziami, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, 3) treść naniesiona na folię odblaskową, 4) płyta musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie do ściany budynku, 5) grubość płyty - min. 3 mm, 6) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku, 7) ilość - 9 sztuk. 24. Tablice Zakaz palenia muszą spełniać poniższe parametry: 1) format płyty -300x100 mm, 2) rodzaj płyty - płyta z pcw spienionego do druku z zaokrąglonymi krawędziami, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, 3) treść naniesiona na folię odblaskową, 4) płyta musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie do ściany budynku, 5) grubość płyty - min. 3 mm, 6) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku, 7) ilość - 6 sztuk. 25. Folia na okna 1) format - różne formaty: Zamawiający przewiduje zamówienie: a) 3 sztuk o wymiarach, 1,52 x 1,71 mb, b) 1 sztuk o wymiarach 0,80 x 1,09 mb, c) 1 sztuk o wymiarach, 0,80 x 0,61 mb, 2) folia mleczna, samoprzylepna, biała, nieprzepuszczająca światła 3) nadruk - logo GOSiR do wysokości 0,5 m, 4) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku. 26. Znaki kąpieliskowe - zakazu muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary okrągły o średnicy 400 mm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię odblaskową, 4) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 5) słupek ocynkowany na którym znak będzie mocowany dł. min. 3,5 m, średnica min. 63 mm, 6) podstawa betonowa umożliwiająca stabilne umocowanie słupka ze znakiem w piasku, 7) ilość - 4 sztuki. 8) Wykonawca wykona projekt wskazanych przez Zamawiającego znaków zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z dnia 19 marca 2012 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem. 27. Znaki kąpieliskowe - informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię odblaskową, 4) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 5) słupek ocynkowany na którym znak będzie mocowany dł. min. 3,5 m, średnica min. 63 mm, 6) podstawa betonowa umożliwiająca stabilne umocowanie słupka ze znakiem w piasku, 7) ilość - 4 sztuki, 8) Wykonawca wykona projekt wskazanych przez Zamawiającego znaków zgodny z Rozporządzeniem. 28. Opis do znaku - musi spełniać poniższe parametry: 1) wymiary min. 600x200 mm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię odblaskową, 4) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 5) ilość - 9 sztuk, 6) Zamawiający przedstawi Wykonawcy treść zadruku. 29. Tablice - regulamin kąpielisk muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary min. 1200 mm x 800 mm, 2) minimalna wielkość liter 10 mm, 3) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 4) treść naniesiona na folię nie odblaskową, 5) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 6) słupek ocynkowany na którym znak będzie mocowany dł. min. 3,5 m, średnica min. 63 mm, 7) podstawa betonowa umożliwiająca stabilne umocowanie słupka ze znakiem w piasku, 8) ilość - 10 sztuk, 9) Zamawiający przedstawi Wykonawcy treść regulaminu. 30. Tablice Plaża strzeżona, plaża niestrzeżona muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary 600x300 mm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię nie odblaskową, 4) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 5) ilość - 10 sztuk, 6) Wykonawca samodzielnie wykona projekt tablic. 31. Tablice Temperatura wody i powietrza muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary 600 mm x 750 mm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię nie odblaskową, 4) możliwość nanoszenia danych markerem sucho ścieralnym z późniejszą możliwością starcia naniesionej informacji, 5) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 6) słupek ocynkowany na którym znak będzie mocowany dł. min. 3,5 m, średnica min. 63 mm, 7) podstawa betonowa umożliwiająca stabilne umocowanie słupka ze znakiem w piasku, 8) ilość - 6 sztuk, 9) Wykonawca samodzielnie wykona projekt tablic. 32. Tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary min. 1100 mm x 700 mm, 2) min. wielkość liter 10 mm, 3) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 4) treść naniesiona na folię nie odblaskową, 5) możliwość przyczepiania pasków magnesowych na których zawarta będzie treść, 6) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 7) ilość - 2 sztuki, 8) Zamawiający przedstawi Wykonawcy treść do umieszczenia na tablicy. 33. Tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary min. 400 mm x 400 mm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię nie odblaskową, 4) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 5) ilość - 6 sztuk, 6) Zamawiający przedstawi Wykonawcy treść do umieszczenia na tablicy. 34. Tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary min. 750 mm x 600 mm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię odblaskową, 4) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 5) ilość - 10 sztuk, 6) Zamawiający przedstawi Wykonawcy treść do umieszczenia na tablicy. 35. Tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1) wymiary min. 900 mm x 700 mm, 2) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, 3) treść naniesiona na folię odblaskową, 4) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, 5) ilość - 5 sztuk, 6) Zamawiający przedstawi Wykonawcy treść do umieszczenia na tablicy. 36. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy wytyczne co do treści i formy projektu Druków, o których mowa w ust. 3 - 9, w ust. 13 - 14, w ust. 16 - 17 oraz w ust. 25. Wykonawca na podstawie wytycznych Zamawiającego zaprojektuje i dostarczy Druki, o których mowa w ust. 3 - 9, w ust. 13 - 14, w ust. 16 - 17 oraz w ust. 25. 37. Zamawiający informuje, iż ilości Druków podane przez Zamawiającego w ust. 3 - 35 są ilościami przewidywanymi podanymi przez Zamawiającego w celu oszacowania wartości zamówienia i porównania ofert Wykonawców. 38. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 39. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 - 9, w ust. 13 - 14, w ust. 16 - 17 oraz w ust. 25 realizowane będzie w ciągu dwóch dni od momentu wykonania przez Wykonawcę projektu Druku i zaakceptowania go przez Zamawiającego; Druki będą projektowane przez Wykonawcę na bazie przesłanego przez Zamawiającego zamówienia (składającego się z treści jaka ma się znaleźć na Druku oraz opisu koncepcji grafiki); Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego zamówienia w terminie 5 dni przygotowuje projekt Druku; Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed akceptacją projektu Druku do dokonywania zmian i/lub uzupełnień w przygotowanym przez Wykonawcę projekcie Druku, również w przesłanej przez Zamawiającego treści zamówienia, w takim przypadku Wykonawca na bazie przesłanej przez Zamawiającego zmiany i/lub uzupełnień w terminie 2 dni przygotowuje projekt Druku; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30; 3) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 10 - 12, w ust. 15, oraz w ust. 18 - 19 realizowane będzie w ciągu trzech dni od momentu wykonania przez Wykonawcę propozycji wydruków i zaakceptowania ich przez Zamawiającego; Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu przygotuje propozycję wydruku w terminie 2 dni od dnia złożonego przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania wraz z projektem zadruku; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30; 4) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 20 - 24 realizowane będzie w ciągu siedmiu dni od momentu wykonania przez Wykonawcę propozycji umieszczenia tekstu regulaminów, tablic i zaakceptowania go przez Zamawiającego; Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego tekstu regulaminów/tablic przygotuje propozycję wydruku w terminie 3 dni od dnia złożonego przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania wraz z projektem zadruku; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30; 5) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 26 - 35 realizowane będzie w ciągu czternastu dni od momentu wykonania przez Wykonawcę propozycji umieszczenia zadruku regulaminów, tablic, znaków i zaakceptowania go przez Zamawiającego; Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego tekstu regulaminów/tablic oraz wzorów znaków z Rozporządzenia przygotuje propozycję wydruku w terminie 3 dni od dnia złożonego przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30; 6) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, 7) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30, 8) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy, 9) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 10) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 40. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, liczony od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 41. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 42. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 43. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9, 31.52.32.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Janusz Ciosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 69264,99
  • Oferta z najniższą ceną: 47937,96 / Oferta z najwyższą ceną: 138783,36
  • Waluta: PLN.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.05.2012
Data udostępnienia informacji: 07.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2012 12:09 Dodanie informacji Maciej Zaborski