Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 141122-2013 z dnia 2013-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, ulotek informacyjnych,...
Termin składania ofert: 2013-04-19

Gdynia: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2013 r. pod numerem: 68651 - 2013.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141122 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, ulotek informacyjnych, zaproszeń, czeków, naklejek, informatorów, banerów, papieru firmowego, tablic informacyjnych, (zwanych dalej łącznie również Drukami), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3.Plakaty A2 muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - A2, 2)rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor, jednostronnie, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt i treść plakatu, 6)ilość: 3600 sztuk/ Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje ok. 5 projektów plakatów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 500 sztuk plakatów. 4.Zaproszenia muszą spełniać poniższe parametry: 1)wymiary - 198x210 mm lub 198x105 mm (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego), 2)rodzaj papieru - kreda mat, 3)gramatura - min. 300 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor 4/4 z dwóch stron zaproszenia, lakier offsetowy 1/1 matowy, 5)bigowanie ( zaproszenie gięte w pół), 6)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 7)wykonanie projektu próbnego, 8)ilość - 2000 sztuk / Zamawiający przewiduje 2 projekty zaproszeń. 5.Ulotki informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - A5, 2)rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), dwustronnie, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 5000 sztuk / Zamawiający przewiduje 3 projekty zaproszeń. 6.Kalendarze trójdzielne z płaską główką muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 400 x 810 mm, 2)wydruk - jednostronny 4/0, 3)rodzaj papieru - kalendaria offset 90 g, podkład karton 300 g, 4)dołączona koperta, 5)ilość kart: 3x12 kart w kolorze czarnym i czerwonym 6)lakierowanie podkładu - standard, 7)lakierowanie, foliowanie główki - standard, 8)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 9)wykonanie projektu próbnego, 10)ilość - 300 sztuk / Zamawiający przewiduje 3 projekty. 7.Czeki muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - A4, 2)rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3)gramatura - min. 300 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 400 sztuk. 8.Wydruki map muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - A0, 2)rodzaj papieru - kreda z połyskiem lub matowy, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - druk do wyboru mat lub błysk, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 4 sztuki /Zamawiający przewiduje 1 zamówienie, w ramach jednego zamówienia przewiduje się 2 różne projekty. 9.Naklejki na tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 70 cm x 100 cm, 2)rodzaj - folia samoprzylepna, 3)gramatura - min. 250 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, dopuszczalny wydruk solwentowy, 5)naklejka - odporna na warunki atmosferyczne (deszcz i wiatr), 6)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 7)ilość - 480 sztuk / Zamawiający przewiduje 4 zamówienia po około 120 szt., w ramach jednego zamówienia przewiduje się 17-25 różnych projektów naklejek. 10.Naklejki na tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 42 cm x 42 cm, 2)rodzaj - folia samoprzylepna, 3)gramatura - min. 250 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, dopuszczalny wydruk solwentowy, 5)naklejka - odporna na warunki atmosferyczne (deszcz i wiatr), 6)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 7)ilość - 160 sztuk / Zamawiający przewiduje 4 zamówienia po około 40 szt., w ramach jednego zamówienia przewiduje się 1 projekt naklejek. 11.Naklejki samoprzylepne muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 50 cm x 14 cm, 2)rodzaj - folia samoprzylepna, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, dopuszczalny wydruk solwentowy, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)naklejka - odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, UV), 7)ilość - 16 sztuk / Zamawiający przewiduje 1 zamówienie, w ramach jednego zamówienia przewiduje się 8 różnych projektów naklejek. 12.Naklejki samoprzylepne muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - różne formaty: Zamawiający przewiduje zamówienie: a)5 sztuk o wymiarach 350x500 mm, b)15 sztuk o wymiarach 100x70 cm, c)100 sztuk o wymiarach 10x10 cm, d)30 sztuk o wymiarach 40x60 cm, 2)rodzaj papieru - naklejka samoprzylepna z połyskiem, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)naklejka - odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, UV). 13.Tablice Punkt pomocy doraźnej muszą spełniać poniższe parametry: 1)format płyty - 660x660 mm, 2)rodzaj płyty - płyta z PCV spienionego do druku z zaokrąglonymi krawędziami, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, 3)treść naniesiona na folię odblaskową, 4)płyta musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie do ściany budynku, 5)grubość płyty - min. 3 mm, 6)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku, 7)ilość - 3 sztuki. 14.Tablice medialne duże muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 2,6 m x 1,5 m, 2)rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 4 sztuk/ Zamawiający przewiduje 4 projekty. 15.Tablice medialne małe muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 1,99 m x 1,5 m, 2)rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), jednostronnie, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 4 sztuk/ Zamawiający przewiduje 4 projekty. 16.Opaski reklamowo identyfikacyjne muszą spełniać poniższe parametry: 1)wymiary - 27,5 cm x 2,5 cm, 2)wymiar nadruku - 16 x 1,8 cm 3)rodzaj materiału - papier, wodoodporny, odporny na przerwanie, 4)zapięcie jednorazowe, uniemożliwiające powtórne założenie, 5)kolor opaski - biały, 6)nadruk w postaci adresu internetowego i logotypu Zamawiającego - granatowy i pomarańczowy, 7)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zadruku, 8)ilość - 10 000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 1 projekt. 17.Informatory muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - po obcięciu A3, po złożeniu 1/3 A3 2)rodzaj papieru - papier kreda dwustronny z połyskiem, 3)gramatura - min. 300 g/m2, 4)wydruk - offsetowy CTP, 5/5 (CMYK + Pantone), 5)uszlachetnienie - lakier 6)prace introligatorskie - cięcie do formatu i składanie, 7)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 8)ilość - 2000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 3 projekty. 18.Informatory muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 3xA5 (444 x 210 mm), składany do C (dwie linie), 2)rodzaj papieru - papier kreda dwustronny z połyskiem, 3)gramatura - min. 300 g/m2, 4)wydruk - offsetowy CTP, 5/5 (CMYK + Pantone), 5)uszlachetnienie - lakier, 6)prace introligatorskie - cięcie do formatu i składanie, 7)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 8)ilość - 3000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 3 projekty. 19.Zdjęcia wielkoformatowe muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - różne formaty: Zamawiający przewiduje zamówienie: a)3 sztuk o wymiarach 120x50, b)7 sztuk o wymiarach 100x50, c)5 sztuk o wymiarach 110x60, d)9 sztuk o wymiarach 90x90, e)6 sztuk o wymiarach 90x60, f)10 sztuk o wymiarach 70x70, g)10 sztuk o wymiarach 50x50, h)Zamawiający zgodnie z jego potrzebami przewiduje możliwość zmiany ilości zamawianych wymiarów zdjęć, o których mowa powyżej, w ramach ogólnej ilości zdjęć tj. 50 sztuk, 2)rodzaj papieru - papier fotograficzny, 3)gramatura - min. 300 g/m2, 4)wydruk - druk do wyboru mat lub/i błysk, 5)ilość - 50 sztuk. 20.Wizytówki muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 90 x 50 mm, 2)gramatura - 350g/m2, 3)wydruk - pełen kolor (full kolor), lakier dyspersyjny, 4)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 5)ilość - 500 sztuk. 21.Dyplomy okolicznościowe muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - A4, 2)rodzaj papieru - kreda mat, 3)gramatura - min. 170 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 5000 sztuk/ Zamawiający przewiduje 2 projekty. 22.Teczki tekturowe muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - A4 2)rodzaj papieru - kreda mat, 3)gramatura - min. 300 g/m2, 4)wydruk - pełen kolor (full kolor), 5)prace introligatorskie - bigowanie, 6)gumka wzdłuż boku, 7)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 8)ilość - 500 sztuk. 23.Papier firmowy musi spełniać poniższe parametry: 1)format - A4, 2)rodzaj papieru - papier do drukarek, 3)gramatura - min. 80 g/m2, 4)wydruk - mat, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 8000 sztuk. 24.Papier firmowy okolicznościowy musi spełniać poniższe parametry: 1)format - A4, 2)rodzaj papieru - papier do drukarek, 3)gramatura - min. 150 g/m2, 4)wydruk - mat, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)ilość - 2000 sztuk. 25.Koperty firmowe muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - różne formaty: Zamawiający przewiduje zamówienie: a)3000 sztuk o wymiarach: 110 mm x 220 mm, b)3000 sztuk o wymiarach: 162 mm x 229 mm, c)3000 sztuk o wymiarach: 229 mm x 324 mm. 2)gramatura - 80 - 240 g/m2, 3)rodzaj papieru - offsetowy biały, 4)taśma klejąca na klapce -zaklejenie na długim boku, 5)wydruk - mat, 6)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 26.Roll-up muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 85 x 200 cm, 2)podłoże - Blockout 510g/m2- poliestrowe (PCV) tkanina banerowa, 3)wydruk - jednostronny, solwentowy, 4)kaseta wykonana z aluminium z dwiema nogami stanowiąca podstawę stojaka, 5)składany z trzech części maszt aluminiowy, 6)aluminiowa listwa zatrzaskowa, 7)w zestawie elegancka torba transportowa z uchwytami do łatwego przenoszenia, 8)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 9)ilość - 6 sztuk. 27.Banery muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - różne formaty: Zamawiający przewiduje zamówienie: a)1 x 2 m - 3 szt. b)1 x 3 m - 3 szt. c)2 x 2 m - 3 szt. d)3 x 2 m - 3 szt. 2)wydruk - jednostronny, pełen kolor (full color), solwentowy, 3)materiał - frontlit 510 g, błysk - poliester (PCV) tkanina banerowa, odporna na rozciąganie, temperaturę oraz na działanie promieni UV, 4)standardowe zawinięcie wzmacniające krawędzie i wyoczkowanie co ok. 50 cm + opaski zaciskowe do montażu, 5)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 6)założone i wzmocnione brzegi. 28.Baner reklamowy siatkowy musi spełniać poniższe parametry: 1)format - 380 cm x 270 cm, 2)gramatura - do 255 g/m2, 3)wydruk - pełen kolor wykonany na siatce mesh, z nadrukiem solventowym twardym, 4)baner wzmocniony na krawędziach i wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm i w odstępach 25 cm, 5)wykonany z tkaniny PCV, lekki i wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć) przepuszczalny dla ruchów powietrza (wyeliminowanie efektu żagla podczas wiatru), 6)Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, 7)ilość - 2 sztuki / W ramach jednego zamówienia przewiduje się 2 różne projekty. 29.Płyty ze spienionego PCV muszą spełniać poniższe parametry: 1)format - 50 cm x 50 cm, 2)rodzaj materiału - spienione PCV, 3)grubość - 3-5mm, 4)kolor - czarny, 5)otwory - 4 otwory narożne, o średnicy 6-8 mm, w odległości 2 cm od krawędzi tablicy oraz po 2 otwory, o średnicy 6-8 mm, na dwóch przeciwległych bokach tablicy usytuowanych w odległości 2 cm od jej krawędzi i 5 cm od jej osi środkowej (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ ), 6)ilość - 120 sztuk. 30.Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust. 3 - 28. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 31.Zamawiający informuje, iż ilości Druków podane przez Zamawiającego w ust. 3 - 29 są ilościami przewidywanymi podanymi przez Zamawiającego w celu oszacowania wartości zamówienia i porównania ofert Wykonawców. 32.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 33.Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2)wydrukowanie i dostarczenie próbnego wydruku Druków, o których mowa w ust. 4 i 6, realizowane będzie w terminie 2 dni od momentu przesłania mailem projektu przez Zamawiającego. Wykonawca po zaakceptowaniu przez Zamawiającego próbnego wydruku, wydrukuje i dostarczy Druki w terminie 2 dni od dnia złożonego przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania. Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530; 3)wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 i 5 oraz w ust. 7 - 28, realizowane będzie w terminie 2 dni od dnia złożonego przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530; 4)dostarczenie Druku, o którym mowa w ust. 29 realizowane będzie w terminie 2 dni od dnia złożonego przez Zamawiającego mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530; 5)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, 6)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 7)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy, 8)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 9)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 34.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, liczony od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 35.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 36.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 37.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Janusz Ciosek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94794,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 64809,93
  • Oferta z najniższą ceną: 64809,93 / Oferta z najwyższą ceną: 68103,58
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.05.2013
Data udostępnienia informacji: 08.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2013 12:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski