Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację i naprawę telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu

Gdynia: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 121803 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2015 r. pod numerem: 121803 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 108781-2015 z dnia 2015-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w...
Termin składania ofert: 2015-07-31
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108781 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, 50610000-4 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie elektronicznych systemów telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniającej ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie. 3. Rodzaje zainstalowanych systemów telewizji dozorowej i miejsce ich usytuowania: 1) System CCTV SD oparty o DVR Dedicated Micros, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2) System SD oparty o rozwiązanie Philips System 4 Server oraz DVR Simtec, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 4. Miejsca zainstalowanych systemów sygnalizacji włamania i napadu: 1) system zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, w budynku ratowników, budynku bosmanatu i namiocie, 2) system zainstalowany w budynku administracji na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) system zainstalowany na obiekcie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) system zainstalowany na obiekcie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 5) system zainstalowany na terenie Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni. 5. Usługę konserwacji i naprawy systemów CCTV należy przeprowadzać: 1) jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, w terminach nieprzekraczalnych: pierwszy w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, 2) dwukrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4, w terminach nieprzekraczalnych: pierwszy w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, drugi w terminie przypadającym pomiędzy 01.02.2016 r. a 01.03.2016 r. 6. Usługę konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadu należy przeprowadzać jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 4. w nieprzekraczalnym terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. 7. Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 8. W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy usług konserwacji i naprawy systemów CCTV zamontowanych na terenie Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby Zamawiający przekazuje zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń w systemach telewizji dozorowej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SIWZ. 9. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przy pierwszej konserwacji: 1) Na potrzeby Stadionu Miejskiego: a) 100 sztuk kart zbliżeniowych w kolorze białym z transponderem pasywnym 125 kHz, o wymiarze 85x55mm kompatybilna z systemami kontroli dostępu firmy Satel, b) 200 sztuk kart zbliżeniowych w kolorze białym o wymiarze 85x55mm, bez transpondera, bez wymogu kompatybilności z system Satel. c) 2 sztuki: taśmy kolorowej do drukarek Magicard Enduro, umożliwiającej wykonanie 300 wydruków, posiadająca osobne warstwy dla każdego z kolorów podstawowych CMY, kontrastu K, oraz foli ochronnej O i kompletny zestaw czyszczący, d) 12 sztuk dysków twardych SATA 2TB wewnętrznych, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilnych i przystosowanych do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami DELL 2TB Near Line SAS 6 Gbps 7,2k, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, e) Zewnętrzna nagrywarka DVD RW, interfejs i zasilanie z portu USB. 2) Na potrzeby Narodowego Stadionu Rugby: a) 7 sztuk dysków twardych SATA 2000 GB wewnętrznych, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilnych i przystosowanych do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami Western Digital WD AV-GP WD20EVDS 2000 GB, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, b) Przełącznik Edimax KVM Switch dla 7 komputerów, rack 19, c) Kamerę IP 3 MP o wysokiej jakości, oferująca obraz o rozdzielczości 3 Mpix i prędkości co najmniej 15kl. s przy najwyższej rozdzielczości. Kamera powinna posiadać podwójny kodek obrazu H.264/MJPEG, być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem CCTV Full HD opartym o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, 3) Na potrzeby przystani jachtowej Marina Gdynia: a) Kamerę analogowa, zewnętrzną, przystosowana do pracy dzień/noc o wysokiej czułości min. 0,15 luxa pozwalającą wygenerować sygnał o rozdzielczości 600 TVL. Kamera powinna posiadać menu ekranowe, być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego rejestratorem cyfrowym firmy Dedicated Micros, b) Rejestrator cyfrowy do kamer, kompatybilny z systemem działającym obecnie na obiekcie. Parametry rejestratora: wyposażone w dyski o pojemność 4x HDD 4TB, bez konieczności obsługi RAID, możliwość pracy wielu użytkowników z możliwością definiowania indywidualnych uprawnień, bezpłatne oprogramowanie klienckie na platformy Windows, możliwość szyfrowania komunikacji przy użyciu certyfikatów/kluczy CA, możliwość podłączenia dowolnego typu kamer: analogowych SD, analogowych FullHD, IP SD, IP FullHD, IP 5MP, możliwość podłączenia dwóch aktywnych monitorów wideo, umożliwiających równoczesne wyświetlanie różnych, wybranych obrazów, możliwość konfigurowania kamer za pośrednictwem rejestratora, możliwość dołączenia dowolnej kamery IP za pośrednictwem protokołu ONVIF oraz możliwość samodzielnego zdefiniowania adresu źródła RTSP, minimalne parametry prędkości rejestracji obrazu to 25/kl./s dla wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość obsługi jednocześnie 16 wejść BMC i 16 wejść cyfrowych (łącznie 32 kamer jednocześnie), 12 miesięczna gwarancja na całość rozwiązania, port sieciowy RJ45 umożliwiający pracę urządzenia w sieci, możliwość bezpośredniego eksportu zapisu rejestratora na pamięć USB. c) 4 kamery z zoomem optycznym i głowicami szybkoobrotowymi do zastosowania na zewnątrz w obudowach kopułowych, stopień ochrony IP66, kompatybilne z rejestratorem na obiekcie, specyfikacja kamer: Działanie w trybie dzień/noc (mechaniczny filtr ICR), Wbudowany megapikselowy obiektyw z optycznym zoomem min. x20, Rozdzielczość Full HD (1080p), 25 klatek/sek. w H.264, automatyczna i manualna regulacja ostrości obrazu, automatyczna i manualna regulacja przysłony, manualna korekcja koloru, kompatybilna z ONVIF, menu ekranowe (OSD), cyfrowy PTZ oraz stabilizacja obrazu. 4) na potrzeby obiektu Administracji przy ul. Olimpijskiej 5/9 a) Rejestrator cyfrowy do kamer, kompatybilny z systemem działającym obecnie na obiekcie. Parametry rejestratora: wyposażone w dyski o pojemność 4x HDD 4TB, bez konieczności obsługi RAID, możliwość pracy wielu użytkowników z możliwością definiowania indywidualnych uprawnień, bezpłatne oprogramowanie klienckie na platformy Windows, możliwość szyfrowania komunikacji przy użyciu certyfikatów/kluczy CA, możliwość podłączenia dowolnego typu kamer: analogowych SD, analogowych FullHD, IP SD, IP FullHD, IP 5MP, możliwość podłączenia dwóch aktywnych monitorów wideo, umożliwiających równoczesne wyświetlanie różnych, wybranych obrazów, możliwość konfigurowania kamer za pośrednictwem rejestratora, możliwość dołączenia dowolnej kamery IP za pośrednictwem protokołu ONVIF oraz - możliwość samodzielnego zdefiniowania adresu źródła RTSP, minimalne parametry prędkości rejestracji obrazu to 25/kl./s dla wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość obsługi jednocześnie 16 wejść BMC i 16 wejść cyfrowych (łącznie 32 kamer jednocześnie), 12 miesięczna gwarancja na całość rozwiązania, port sieciowy RJ45 umożliwiający pracę urządzenia w sieci, możliwość bezpośredniego eksportu zapisu rejestratora na pamięć USB. b) 2 monitory przemysłowe. Minimalne parametry monitora: 20 calowy monitor LCD w wieloma wejściami (sygnał kompozytowy, Y/C oraz złącze D-sub komputerowe), wysoka jasność, 500 cd/m2, dobry kontrast, 480:1, szeroki kąt widzenia, 160 st. w poziomie i pionie, szybki czas reakcji matrycy LCD, 16ms, automatyczne przywracania funkcji po zaniku zasilania, przycisk wyłączający funkcję OSD, żeby zminimalizować manipulowanie przez osoby niepowołane, doskonały we współpracy z rejestratorami cyfrowymi, dostosowane do wideo 800 x 600, wyjście 12VDC do zasilania urządzeń zewnętrznych, ekran odporny na zarysowania i odbicia światła, wiele wejść przelotowych: 2 BNC, 1 Y/C, 2 RCA audio. Zamawiający aktualnie posiada monitory American Dynamics ADMNLCD20W. 5) Płyty DVD+R 4,7GB 16x, ilość 100 sztuk. 10. W ramach prowadzonych konserwacji i napraw systemów Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementy podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania m.in. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki, nakrętki, podkładki i śruby. 11. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 12. Wykonawca jest zobowiązany przy pierwszej konserwacji i naprawie systemów, o których mowa w ust.3, wykonać następujące usługi: 1) na Stadionie Miejskim: a) przeprowadzić wymianę uszkodzonych dysków na nowe dostarczone zgodnie z ust. 9 pkt 1 lit. d) wraz z odbudową struktury logicznej macierzy, przywrócenie konfiguracji zapisu kamer na odpowiednich dyskach macierzy pozwalającą na ciągłą pracę systemu 24/7, b) Dokonać naprawy 7 kamer na Stadionie Miejskim, których awaria objawia się następującym komunikatem w systemie - Brak komunikacji sieciowej: Kamera Sanyo VCC-HD4600P, nazwa własna w systemie: Teren - Bramki A, Kamera Avigilon AV5105DN, nazwa własna w systemie: Teren - Parking 3, Kamera Sanyo VDC-HD3500P, nazwa własna w systemie: Galerie - Tory H16, Kamera Sanyo VDC-HD3500P, nazwa własna w systemie: Galerie - Górka I20, Kamera Sanyo VDC-HD3500P, nazwa własna w systemie: Galerie - Górka I23, Kamera Sanyo VCC-HD3500P, nazwa własna w systemie : Kasy - Kasa 3, Kamera Sanyo VCC-HD5600P, nazwa własna w systemie: Głowice - Trybuny Olimpijska 3. c) na Stadionie Miejskim przeprowadzić diagnostykę kontrolera macierzy, w celu przeprowadzenia naprawy. 2) na Narodowym Stadionie Rugby: a) przeprowadzić wymianę uszkodzonych dysków na nowe dostarczone zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. a) wraz z odbudową struktury logicznej, przywrócenie konfiguracji zapisu kamer pozwalającą na ciągłą pracę systemu 24/7, b) przeprowadzić wymianę uszkodzonego przełącznika na nowy dostarczony zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. b) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania, c) przeprowadzić wymianę uszkodzonej kamery na nową dostarczoną zgodnie z ust. 9 pkt 2 lit. c) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Nazwa nadana wymienianej kamerze przez Zamawiającego w systemie Avigilon Control Center: Klatka na wejście. d) Dokonać naprawy 4 kamer, których awaria objawia się komunikatem w systemie Brak sygnału: Avigilion 5.0 MP-HD-DN, nazwa w systemie Avigilon Control Center: Słup 3, Avigilion 1.0 MP-HD-DOME, nazwa w systemie Avigilon Control Center: Piętro Biura, Sanyo VCC-HD5600P, nazwa w systemie Avigilon Control Center: Głowica Klatka 1, Arecont Vision AV2805, nazwa w systemie Avigilon Control Center: Sportowa 2, 3) na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia: a) przeprowadzić wymianę uszkodzonej kamery na nową dostarczoną zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit a) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania. Lokalizacja kamery - budynek ratowników widok na plac zabaw Plaży Miejskiej w Gdyni, b) przeprowadzić wymianę uszkodzonego rejestratora na nowy dostarczony zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit. b) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania, skonfigurowaniem rejestratora z uwzględnieniem możliwości zgrywania materiału z archiwum rejestratora na posiadanego przez zamawiającego komputer stacjonarny z nagrywarką dvd, c) dokonać szkolenia dla trzech pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego rejestratora ze szczególnym uwzględnieniem zgrywania materiału z archiwum na komputer, zastosowaniem kompresji materiału video i nagrywaniem materiału na płyty dvd, d) przeprowadzić wymianę kamer na nowe z głowicami obrotowymi dostarczone zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit. c) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania, 4) w budynku Administracji przy ul. Olimpijskiej 5/9: a) przeprowadzić wymianę uszkodzonego rejestratora na nowy dostarczony zgodnie z ust. 9 pkt 4 lit. a) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania, skonfigurowaniem rejestratora z uwzględnieniem możliwości zgrywania materiału z archiwum rejestratora na posiadanego przez zamawiającego komputer stacjonarny z nagrywarką dvd, b) dokonać szkolenia dla trzech pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego rejestratora ze szczególnym uwzględnieniem zgrywania materiału z archiwum na komputer, zastosowaniem kompresji materiału video i nagrywaniem materiału na płyty dvd. 13. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: 1) na terenach Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby w zakresie systemów CCTV, za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania kamer IP, 2) na terenie Stadionu Miejskiego w zakresie systemów CCTV, za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP, 3) na pozostałych obiektach GCS w zakresie systemów CCTV, za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej analogowej. 14. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonania usługi na poszczególnych obiektach przedstawić Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia, o których mowa w ust. 13, osób za pomocą których będzie świadczył usługę na danym obiekcie. 15. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi narzędzi elektrycznych, podnośników, rusztowań. 16. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1) 1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu, 3) 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego. 17. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów i wymagają nadzoru Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać prace wyłącznie od pon.- sob. w godzinach 7.30 - 19.30. 18. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 19. Czas przeprowadzenia usługi konserwacji i naprawy dla Narodowego Stadionu Rugby nie może przekroczyć 2 tygodni, dla Stadionu Miejskiego również 2 tygodni natomiast dla pozostałych obiektów 2 tygodni łącznie. Usługi konserwacji i naprawy dla każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie. 20. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 21. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 22. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w dziennym harmonogramie prowadzonym przez Wykonawcę, przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 24. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i naprawie systemu zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności oraz przekaże Zamawiającemu dzienny harmonogram prac. 25. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 26. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 27. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 28. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.34.00.00-0, 50.34.30.00-1, 50.61.00.00-4, 35.12.00.00-1, 50.34.40.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB S.C., Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 217643,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 178953,93
·         Oferta z najniższą ceną: 178953,93 / Oferta z najwyższą ceną: 178953,93
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.08.2015
Data udostępnienia informacji: 14.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2015 14:47 Dodanie informacji Maciej Zaborski