Modernizacja telewizji dozorowej zainstalowanej na obiekcie Gdynia Arena - Gdyńskiego Centrum Sportu

Informacja o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja telewizji dozorowej zainstalowanej na obiekcie Gdynia Arena - Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty od następujących Wykonawców:
1)    Impel Technical Security Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111) przy ulicy Ślężnej 118 - na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy,
2)    AMB. S.C. Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska z siedzibą w Gdyni (81-540) przy Al. Zwycięstwa 236- na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.10.2020 15:08 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
06.10.2020 14:32 zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert Maciej Zaborski
01.10.2020 15:38 Dodanie modyfikacji SIWZ Maciej Zaborski
25.09.2020 15:34 Dodanie informacji Maciej Zaborski