Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta

Gdynia, dnia 30.09.2019r.

                                                                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy – Konsultanta w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2 000,00 zł miesięcznie, tj. 100 zł za godzinę.
 
Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy, zgodnie tabelą poniżej:

L.P. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena jednostkowa (za jedną godzinę) zł brutto Kwota za miesiąc zł
(brutto)


1.

Dorota Derheld
Ul. Demptowska 27
81-094 Gdynia
100,00 2 000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.09.2019
Data udostępnienia informacji: 30.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2019 11:49 zatwierdzenie Michał Kowalski
30.09.2019 11:48 Dodanie informacji Monika Luks