INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gdynia 15.03.2017

RZP/1/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozór mienia Agencji Rozwoju Gdyni w Gdyni, prowadzonego na podstawie art.138 o ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 Agencji Ochrony Osób i Mienia GRUPA GROM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-286) przy ul. Jaśkowa Dolina 59 z ceną oferty brutto 1.259.232,00 zł, z warunkami płatności i terminem wykonania zgodnie z iwz.
 

UZASADNIENIE WYBORU :

Najniższa cena oferty

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM:
Zbiorcze zestawienie ofert


 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

Termin wykonania,

Warunki płatności

1

KONSORCJUM:

Maxus sp. z o.o.

ul. 3 Maja 64/66

93-408 Łódź

MM Service Security sp. z o.o.

ul. 3 Maja 64/66

93-408 Łódź

1.379.989,12

zgodnie z iwz

2

AGIS MANAGEMENT GROUP sp. z o.o.

ul. Świętojańska 51/1

81-391 Gdynia

1.443.251,25

po poprawieniu omyłki rachunkowej

1.443.273,60

zgodnie z iwz

3

Agencja Ochrony Osób i Mienia

GRUPA GROM Sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 59

80-286 Gdańsk

1.259.232,00

zgodnie z iwz

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Wioletta Kowalewska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 15.03.2017
Data udostępnienia informacji: 15.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2017 15:47 Korekta Michał Kowalski