Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych - sygn. postęp EZP 02/2019

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalncyh w Gdyni  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych na dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych  w Gdyni – sygnatura postępowania EZP/02/2019, na podstawie w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta a jej cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 27.11.2019
Data udostępnienia informacji: 27.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2019 12:01 Dodanie informacji Jarosław Turosz