Informacja o unieważnieniu postępowania na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski"

Gdynia, dnia 31 października 2017 roku.
 
L.dz. 5953/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.75.2017
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski organizowanego w IV kwartale 2017 roku w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski organizowanego w IV kwartale 2017 roku w Gdyni”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31 października 2017 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017