Informacja o unieważnieniu postępowania na obsługę operatorską wraz z dostawą sprzętu budowlanego dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull

             Gdynia, dnia 24 czerwca 2014 roku
 
L.dz. 4292/2014
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.31.2014
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Obsługę operatorską wraz z dostawą sprzętu budowlanego dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę operatorską wraz z dostawą sprzętu budowlanego dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 czerwca 2014 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.06.2014
Data udostępnienia informacji: 24.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2014 15:23 Dodanie informacji Maciej Zaborski