Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę pucharów, statuetek i medali.

Gdynia, dnia 02 marca 2018 roku.
 
L.dz.  1091/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.13.2018
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2018”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2018”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 marca 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 02.03.2018
Data udostępnienia informacji: 02.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2018 13:11 Dodanie informacji Marzena Angielczyk