Informacja o unieważnieniu postępowania na „Dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia, dnia 23 lutego 2015 roku.
 
L.dz. 1170/2015
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.1.2015
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20 lutego 2015 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2015
Data udostępnienia informacji: 23.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2015 15:24 Dodanie informacji Maciej Zaborski