Informacja o unieważnieniu postępowania 230/2/2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
 
Data: 8 maja 2017 r.
 
 

Sprawa: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku administracyjnego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. AI. Zwycięstwa 96/98.

Numer sprawy: 230/2/2017

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zwana dalej Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) informuje  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku administracyjnego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 600 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną (720 000,00 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2017
Data udostępnienia informacji: 08.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2017 13:09 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska