Informacj o unieważnieniu postępowania na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13

Gdynia, dnia 28 sierpnia 2017 roku.
 
L.dz.  4733/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.66.2017
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej  na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni”.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na   „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej  na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni”.
 
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 sierpnia 2017 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2017
Data udostępnienia informacji: 28.08.2017