Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Gdynia, dnia 07 listopada 2017 roku.
 
L.dz. 6048/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.76.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07 listopada 2017 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.11.2017
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2017 12:33 Zmiana załącznika Marzena Angielczyk