Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

na: dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych
 
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro

 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013. 907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy:
 
Wyrób i Sprzedaż Trumien M.J. Hałaczkiewicz s.c.
ul. Cmentarna 29
98-330 Pajęczno
 


Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.
 


Punktacja przyznana poszczególnym ofertom:

 

 
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko oraz
adres oferenta

Ilość pkt - kryterium CENA
Łączna
ilość pkt
UWAGI
 
1
 
Zakład Pogrzebowy Tadeusz Porożyński                 
 (89-600) Chojnice, ul. Gdańska 3
 
 
66
 
 
66
 
 
 
-
 
2
Wyrób i Sprzedaż Trumien M.J. Hałaczkiewicz s.c.
(98-330) Pajęczno, ul. Cmentarna 29
 
100
 
100

 
-
 
3
 
„STOL-TRUM" Władysław Pęciak
Biała 67 (98-332 Rząśnia)
 
 
 
80
 
 
80
 
 
-
 
4
 
 
PPH „STOLARNIA-TWARÓG" Janusz Twaróg  (64-820) Szamocin, ul. Ogrodowa 2
 
 
85

 
85

-
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 29.10.2014
Data udostępnienia informacji: 29.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2014 13:35 Korekta Jarosław Turosz
29.10.2014 13:34 Korekta Jarosław Turosz
29.10.2014 13:29 Dodanie informacji Jarosław Turosz