Dostawa sprzętu komputerowego – serwera bazodanowego, na potrzeby ZDiZ w Gdyni

ERZ-EZP.271.99.2020.AK                                            Gdynia, 18.12.2020r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu      komputerowego – serwera bazodanowego, na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 18.12.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2020 14:59 Dodanie informacji Jolanta Sagan