Dostawa mebli wraz z montażem dla Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia dnia 23 marca 2011r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Dostawa mebli wraz z montażem dla Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2011r. pod numerem: 93031 - 2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48481 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli wraz z montażem dla Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39130000-2 - meble biurowe, 39136000-4 - wieszaki na odzież, 39111100-4 - siedziska obrotowe, 39113100-8 fotele, 39132100-7 - szafy na akta, 39112000-0 - krzesła, 39121100-7 - biurka, 39143310-2 - stoliki, 39153000-9 - meble konferencyjne, 39143121-0 - garderoby, 39143110-0 - sofa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) siedem szaf na dokumenty - charakterystyka szafy: wymiar 800x360x1800 (h) mm; wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm pokrytej melaminą w kolorze Egger H1518 buk, krawędzie wykonane listwą PCV, ściana tylna płyta HDF3 mm, ilość półek 5 szt., uchwyt drzwi dwupunktowy o rozstawie L-128 mm, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie mebla, cokół o wysokości 40 mm, zamek systemowy; 2) trzy szafy na dokumenty - charakterystyka szafy: wymiar 800x360x1105 (h) mm, wykonana z płyty wiórowej o gr 18 mm pokrytej melaminą w kolorze Egger H1518 buk, wykończone listwą PCV, ilość półek 3 szt., uchwyt rozstaw L-128 mm, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie mebla, cokół o wysokości 40 mm, Korpus widoczny wykonany z płyty 18 mm, zamek systemowy; 3) jedną szafę na dokumenty - charakterystyka szafy: wymiar 800x360x750 (h) mm, wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm, pokrytej melaminą Egger buk, wykończone listwą PCV, ilość półek 2 szt., uchwyt rozstaw L-128 mm, wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie mebla, cokół o wysokości 40 mm, korpus widoczny wykonany z płyty 18 mm; 4) dwanaście szaf metalowych na dokumenty - charakterystyka szafy: wymiar 800x435x1990 (h) mm, konstrukcja z trzypunktowym systemem ryglowania, konstrukcja korpusu i drzwi jednopłaszczyznowa, drzwi osadzone na zawiasach wewnętrznych, kąt otwarcia drzwi 110 stopni, zamek kluczowy, półki przestawne co 14 mm, obciążenie półek 50 kg, kolor ral 7035; 5) jedną szafę ubraniową - charakterystyka szafy: wymiar 800x360x1800 (h) mm, wykonana z płyty wiórowej o gr 18 mm pokrytej melaminą Egger H1518 buk, wykończone listwą PCV, ściana tylna płyta HDF 3 mm, ilość półek 5 szt., uchwyt rozstaw L-128 mm, wyposażona w stopki-regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla, cokół o wysokości 40 mm, zamek systemowy; 6) pięć biurek - charakterystyka biurka: wymiar 1400x700x750 (h) mm, blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 28 mm, pokrytej melaminą Egger buk, wykończone listwą PCV, noga metalowa malowana proszkowa kolor alumn, wyposażone w przelotki pod kolor płyty pozwalające na doprowadzenie przewodów do komputera; 7) jeden kontenerek - charakterystyka kontenerka: wymiar 400x460x585 (h) mm, trzy szuflady, wykonany z płyty wiórowej o gr.18 mm, pokrytej melaminą buk, wykończone listwą PCV, prowadnice rolkowe, kółka przystosowane do powierzchni dywanowych; 8) dwa pomocniki do biurka - charakterystyka mebla: wymiar 1100x480x680 (h) mm, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm pokrytej melaminą Egger buk, wykończone listwą PCV, blat 28 mm; 9) jeden stół konferencyjny - charakterystyka stołu: wymiar 1800x900x750 (h) mm, blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 28 mm pokrytej melaminą Egger buk, wykończone listwą PCV noga metalowa kwadratowa 50X50 mm malowana proszkowo kolor alumn.; 10) jeden stół kawowy - charakterystyka stołu: wymiar 550x550x585 (h) mm, blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 28 mm, pokrytej melaminą Egger buk; 11) jeden stół prezydialny - charakterystyka stołu: wymiar 360x75x75 (h) cm; korpus wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, pokrytej melaminą Egger buk, wykończone listwą PCV; grubość blatu 36 mm, blenda maskująca wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm, w blacie dwie przelotki o wymiarach 18x21 cm w kolorze blatu; 12) osiem krzeseł ISO, stelaż czarny, siedzisko i oparcie tapicerowane, tapicerka C-14, nogi krzesła wyposażone w stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem; 13) pięć foteli obrotowych zapewniających możliwość swobodnego odchylania oparcia, blokady oparcia w wybranej pozycji, regulowania wysokości siedziska, tapicerka podstawowa C-14, typu Webst@r R1E lub równoważny; 14) jeden fotel stacjonarny - komfortowy fotel o głębokim i miękkim siedzisku z czarnej eko skóry, o prostej kubistycznej formie pasującej do nowoczesnej przestrzeni biurowej, o wymiarach 870x750x760 mm, typu vancouwer box lub równoważny; 15) jedną sofę - komfortowa sofa o głębokim i miękkim siedzisku z czarnej eko skóry, o prostej kubistycznej formie pasującej do nowoczesnej przestrzeni biurowej, o wymiarach 1650x750x760 mm, typu vancouwer box lub równoważny; 16) cztery wieszaki wolnostojące - połączenie koloru naturalnego drewna ze stelażem w kolorze aluminium, podstawa w kolorze marmuru białego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 5. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu. 6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 7. Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar, licząc od daty jego dostawy i montażu. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach nn. postępowania. 11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.13.60.00-4, 39.11.11.00-4, 39.11.31.00-8, 39.13.21.00-7, 39.11.20.00-0, 39.12.11.00-7, 39.14.33.10-2, 39.15.30.00-9, 39.14.31.21-0, 39.14.31.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CORTEX, Ks. Kalinowskiego 38, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22557,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 18954,32
  • Oferta z najniższą ceną: 18954,32 / Oferta z najwyższą ceną: 29501,40
  • Waluta: PLN.
Gdynia, dnia 10 marzec 2011 r.
L.dz. 1167/JB/2011
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę mebli wraz z montażem dla Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".  
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AS POMORZANKA" 
Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83- 220 Skórcz
19.419,24
2
„HEBA" Tomasz Heba
ul. Jarużyńska 1/27, 85-792 Bydgoszcz
20.628,33
3
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MEBLOSTAL" Michał Baczewicz
ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański
18.978,90
4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORTEX"  Edmund Kortas
ul. Kalinowskiego 38, 83-200 Starogard Gdański
18.954,32
5
Boczkowski Waldemar, ZPHU Zakład Meblowy „WB DUET"
ul. Drogowców 20, 83-400 Kościerzyna
22.741,47
6
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR"   Zbigniew Świadek
ul. Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański
20.197,20
7
APEX - POL     Adam Domżalski
ul. Słupska 10, 80-392 Gdańsk
23.692,08
8
Armet Bis Sp. z o.o.
ul. Morska 174, 81-222  Gdynia
29.501,40
2.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AS POMORZANKA" Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83- 220 Skórcz, oferta nr 1. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 fotografii/rysunków oraz opisu zaoferowanych mebli, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający, pismem z dnia 28.02.2011r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów opisanych w Rozdz. 6 ust. 9 SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy.
Wykonawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów.
Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowane meble wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
3.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MEBLOSTAL" Michał Baczewicz, ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, oferta nr 3. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 fotografii/rysunków oraz opisu zaoferowanych mebli, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający, pismem z dnia 28.02.2011r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów opisanych w Rozdz. 6 ust. 9 SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy.
Wykonawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów.
Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowane meble wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
4.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy APEX - POL Adam Domżalski ul. Słupska 10, 80-392 Gdańsk, oferta nr 7. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganego zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 2) SIWZ opisu zaoferowanych mebli o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający, pismem z dnia 28.02.2011r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów opisanych w Rozdz. 6 ust. 9 pkt. 2) SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy.
Wykonawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów.
Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowane meble wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
5.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Armet Bis Sp. z o.o., ul. Morska 174, 81-222  Gdynia, oferta nr 8. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 fotografii/rysunków oraz opisu zaoferowanych mebli, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający, pismem z dnia 28.02.2011r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów opisanych w Rozdz. 6 ust. 9 SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy.
Wykonawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów.
Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowane meble wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
6.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR"   Zbigniew Świadek, ul. Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański, oferta nr 6. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 fotografii/rysunków oraz opisu zaoferowanych mebli, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 SIWZ. Wykonawca załączył do oferty katalog, nie wskazał natomiast zaoferowanych produktów. Wobec powyższego Zamawiający, pismem z dnia 28.02.2011r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów opisanych w Rozdz. 6 ust. 9 SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy.
 Wykonawca w wyznaczonym terminie przesłał dokumenty, do których nie załączył fotografii/ rysunków odnośnie  pozycji wymienionych w pkt. 4-5, 12-16 Rozdziału 3 ust. 3 SIWZ. Wykonawca nie załączył wymaganych zgodnie z Rozdziałem 6 ust.9 pkt. 2) opisu zaoferowanych mebli.
Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowane meble wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
 
7.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORTEX"  Edmund Kortas
ul. Kalinowskiego 38, 83-200 Starogard Gdański
18.954,32
100
2
„HEBA" Tomasz Heba
ul. Jarużyńska 1/27, 85-792 Bydgoszcz
20.628,33
91,88
3
Boczkowski Waldemar, ZPHU Zakład Meblowy „WB DUET"
ul. Drogowców 20, 83-400 Kościerzyna
22.741,47
83,35
8.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORTEX"  Edmund Kortas, ul. Kalinowskiego 38, 83-200 Starogard Gdański.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Cena oferty brutto wynosi 18.954,32 zł.
 
9.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Z poważaniem
 
 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma, faksem na numer 058 622 11 64/ 622 35 74 lub mailem na adres: sekretariat@gosirgdynia.pl.
 

Otrzymują:
1.        P.P.H.U. AS POMORZANKA  Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83- 220 Skórcz
2.        „HEBA" Tomasz Heba, ul. Jarużyńska 1/27, 85-792 Bydgoszcz
3.        P.U.P „MEBLOSTAL" Michał Baczewicz ,ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański
4.        P.P.H.U.  CORTEX Edmund Kortas, ul. Kalinowskiego 38, 83-200 Starogard Gdański
5.        ZPHU  „WB DUET", ul. Drogowców 20, 83-400 Kościerzyna
6.        ZPUH „JAWOR"   Zbigniew Świadek, ul. Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański
7.        APEX - POL Adam Domżalski, ul. Słupska 10, 80-392 Gdańsk
8.        Armet Bis Sp. z o.o., ul. Morska 174, 81-222  Gdynia
9.        a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.03.2011
Data udostępnienia informacji: 11.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2011 15:03 Dodanie informacji Maciej Zaborski
11.03.2011 16:13 Dodanie informacji Paulina Filipowicz