Dostawa 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych

ERZ-EZP.271.36.2020.JS                                                  Gdynia, 01.07.2020r.
 
 
 
              INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 01.07.2020
Data udostępnienia informacji: 01.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2020 13:43 Dodanie informacji Jolanta Sagan