Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Staffa w Gdyni

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (dawniej ZS nr 10) przy ul. Staffa w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.09.2019
Data udostępnienia informacji: 13.09.2019