Budowa boiska z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal na terenie SP nr 51 (dawniej Gimnazjum nr 11) przy ul. Słowackiego w Gdyni”

Gdynia, dnia 23 sierpnia 2018 roku.
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.49.2018
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 (dawniej Gimnazjum nr 11) przy ul. Słowackiego w Gdyni”.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 (dawniej Gimnazjum nr 11) przy ul. Słowackiego w Gdyni”.
 
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 sierpnia 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2018
Data udostępnienia informacji: 23.08.2018