Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Budowę boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 października 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018
Data udostępnienia informacji: 12.10.2018