Budowa boisk wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boisk wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni.”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na   „Budowę boisk wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni.”
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 września 2017 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017