(ZWR) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku przy ul. Cylkowskiego w Gdyni

(ZWR) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią na terenie SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni, dzielnica Redłowo

GCS.DZPI.2711.1.2021


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/gcs

Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego w dzielnicy Redłowo w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym: 1257 obręb 0025 Redłowo,
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 19.04.2021
Data udostępnienia informacji: 19.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2021 12:24 Aktualizacja treści Tomasz Klein
19.04.2021 14:54 Aktualizacja treści Tomasz Klein