Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy ul. Gryfa Pomorskiego

Gdynia, dnia 21 listopada 2016 roku.
 
l.dz. 6416/2016
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.65.2016         
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na Budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy ul. Gryfa Pomorskiego.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż Wykonawca Speed Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce (05-230), ul. Ossowska15, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy ul. Gryfa Pomorskiego" uchyla się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
W związku z powyższym, z uwagi iż w niniejszym postępowaniu nie złożono innej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.11.2016
Data udostępnienia informacji: 21.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2016 14:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski