Zawarcie umowy- Budowa stadionu piłkarskiego przy ul.Olimpijskiej w Gdyni

Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 82/JB/09 z dnia 27.08.2009r na kwotę brutto: 78 403 512,37 zł.

ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 81-538 Gdynia ul.Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
KONSORCJUM, reprezentowane przez :

Budimex Dromex SA - Lidera Konsorcjum,
01-040 Warszawa, ul.Stawki 40.

Uczestnikiem Konsorcjum jest :
WAKOZ Sp. z o.o. - Partner
84-242 Luzino, ul.Gen.Sikorskiego 3.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
Dariusz Schwarz
w zastępstwie : Anna Byczkowska
fax 0-58-622-11-64, adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR-u.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.08.2009
Data udostępnienia informacji: 14.09.2009
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2022 12:43 Zmiana kategorii publikacji Maciej Zaborski