Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia boiska przy ul. Wieluńskiej w Gdyni.

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia boiska ze sztucznej trawy przy ul. Wieluńskiej w Gdyni na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 599, obręb 0019 Mały Kack, która będzie stanowić część dokumentacji wykonanej na podstawie umowy nr 159/JB/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
2) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 02.09.2019
Data udostępnienia informacji: 02.09.2019