Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Cylkowskiego w Gdyni

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią na terenie SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni, dzielnica Redłowo” (GCS.DZPI.2710.3.2021)
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rozbiegu do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią na terenie SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni, dzielnica Redłowo”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 8 kwietnia 2021 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2021 14:14 Aktualizacja treści Tomasz Klein
30.03.2021 13:36 Dodanie informacji Tomasz Klein