Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

Gdynia, dnia 20 stycznia 2011 roku
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 31/JB/2011 z dnia 10.01.2011 roku na:
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego"
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
Witold Stochmiałek Firma Wiking Agencja Ochrony Mienia i Konwoje
ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
 
WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO:
2548,98 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
Tel./fax 58-622-11-64
adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
 
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR.
 
Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2011 r. pod numerem: 23735-2011 oraz zamieszczono na stronie internetowej GOSiR oraz tablicy ogłoszeń GOSiR.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 20.01.2011
Data udostępnienia informacji: 20.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2011 14:09 Dodanie informacji Paulina Filipowicz