Rozstrzygnięcie postępowania na Promocję Gminy Miasta Gdynia podczas maratonu organizowanego w II połowie 2017 roku.


Gdynia, dnia 19 lipca  2017 roku.
l.dz. 4017/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.56.2017
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                   
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas maratonu organizowanego w II połowie 2017 roku.

Wybrano oferte złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku (80-855) przy ulicy Wały Piastowskie 24.   Cena oferty brutto wynosi 20.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 19.07.2017
Data udostępnienia informacji: 19.07.2017