Rozstrzygnięcie postępowania na Konserwację, serwis i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych .

Gdynia, dnia  20 czerwca 2018 roku.
l.dz. 3247/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.38.2018         
                                    
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Konserwację, serwis i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych
na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KLIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ulicy Hutniczej 37 A.  Cena oferty brutto wynosi 118.552,32 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 20.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018