Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez - I część zamówienia

Gdynia, dnia 16 lutego 2018 roku.
L.dz.919/2018                                                                     
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.7.2018
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie I  części postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2018”.

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Ochrony, Szkolenia, Asekuracja FOSA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowicka 115 c.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 16.02.2018
Data udostępnienia informacji: 16.02.2018