Remont hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 - drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Gdynia, dnia 29 sierpnia 2011 r.
L.dz. 4651/JB/2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Remont hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5" znak 23/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Marian Formella
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Dachbud"
ul. Afrodyty 11
81-601 Gdynia

217.808,15
 
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Marian Formella
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Dachbud"
ul. Afrodyty 11
81-601 Gdynia

217.808,15

100
 
 
3.        Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty jak i oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 80.000,00 zł brutto.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.08.2011
Data udostępnienia informacji: 29.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2011 16:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski