Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15 lipca 2021 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2021
Data udostępnienia informacji: 30.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2021 12:36 dodanie załącznika Maciej Zaborski
15.07.2021 12:00 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
30.06.2021 13:53 Dodanie informacji Maciej Zaborski