Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju judo organizowanego na terenie Trójmiasta

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego na terenie Trójmiasta”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Uczniowski Klub Sportowy OPTY z siedzibą w Gdyni (81-465) przy ulicy Cylkowskiego 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Ekspozycja logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy i obsługi pracujących podczas Turnieju 20% = 20 punktów,
3) Ekspozycja logo Miasta Gdyni lub/i nazwy Gdynia na medalach 20% = 0 punktów,
Łączna liczba punktów =  80 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 50.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.05.2019
Data udostępnienia informacji: 30.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2019 11:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski