Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na Dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2016 r. pod numerem: 126342 - 2016.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72992 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31523200-0 - trwałe znaki informacyjne, 34928110-2 - bariery drogowe, 34920000-2 - sprzęt drogowy, 34927100-2 - sól drogowa, 34928450-7 - pachołki, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca w szczególności na dostawie oznakowania obiektów i terenów Gdyńskiego Centrum Sportu w postaci tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i innego osprzętu drogowego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę: 1) tablicy informacyjnej o treści Temperatura wody/Temperatura powietrza o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 500 x szer. 600 mm, b) tablica na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) wydruk na foli naklejony na blachę (Whiteboard), możliwość nanoszenia danych markerem sucho ścieralnym (z późniejszą możliwością starcia naniesionej informacji), d) tablica musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jej do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość - 6 sztuk; 2) znaku Plaża niestrzeżona o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 300 x szer. 600 mm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) treść naniesiona na folię nie odblaskową, naklejoną na blachę, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość - 12 sztuk; 3) znaku Kąpielisko strzeżone o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 300 x szer. 600 mm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) treść naniesiona na folię nie odblaskową, naklejoną na blachę, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość - 12 sztuk; 4) znaku Doskonała jakość wody w kąpielisku o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 80 x szer. 170 mm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) treść naniesiona na folię nie odblaskową, naklejoną na blachę, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość - 5 sztuk; 5) znaku Dobra jakość wody w kąpielisku o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 80 x szer. 170 mm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) treść naniesiona na folię nie odblaskową, naklejoną na blachę, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość - 2 sztuki; 6) znaku Zakaz kąpieli o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 360 x szer. 590 mm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) treść naniesiona na folię nie odblaskową, naklejoną na blachę, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość - 6 sztuk; 7) znaku informacyjnego Za wyjątkiem interesantów Gdynia Arena o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 250 x szer. 600 mm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) treść naniesiona na folię odblaskową, naklejoną na blachę, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do słupka o średnicy 60 mm, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość - 3 sztuki; 8) znaku informacyjnego Parking tylko i wyłącznie dla interesantów Gdynia Arena o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 400 mm x szer. 600 mm, b) znak podzielony na dwie części: tj. górna część znaku o wys. 250 mm o treści: Parking tylko i wyłącznie dla interesantów Gdynia Arena i dolna część znaku o wys. 150 mm o grafice: znak T-24, c) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, d) treść naniesiona na folię odblaskową, naklejoną na blachę, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do słupka o średnicy 60 mm, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, g) ilość - 3 sztuki, 9) znaku Zakaz parkowania o poniższych parametrach: a) wymiary: 600 x 300 mm, b) tło tablicy białe z czarnym napisem Zakaz parkowania wyrównany do prawej strony znaku, c) w lewym górnym narożniku na niebieskim tle o wym. 15 x 15 biała litera P przekreślona po przekątnej na czerwono, d) obramowanie tablicy po obwodzie na czerwono w odległości 1 cm od krawędzi, e) treść naniesiona na folię, naklejoną na blachę, f) znak na blasze ocynkowanej, g) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do elementów drewnianych, h) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, i) ilość - 2 sztuki; 10) znaku ostrzegawczego Uwaga konie o poniższych parametrach: a) wymiary boków trójkąta 600 mm, b) tło tablicy żółte z napisem Uwaga konie z grafiką przedstawiającą konia, c) obramowanie tablicy po obwodzie na czerwono w odległości 1 cm od krawędzi, d) znak na blasze ocynkowanej, e) treść naniesiona na folię nie odblaskową, naklejoną na blachę, f) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do elementów drewnianych, g) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, h) ilość - 5 sztuk; 11) znaku Zakaz karmienia koni o poniższych parametrach: a) wymiary: 400 x 200 mm, b) tło tablicy białe z napisem w kolorze czarnym Zakaz karmienia koni, napis wyśrodkowany, c) obramowanie tablicy po obwodzie na czerwono w odległości 1 cm od krawędzi, d) znak na blasze ocynkowanej, e) treść naniesiona na folię nie odblaskową, naklejoną na blachę, f) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do elementów drewnianych, g) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, h) ilość - 10 sztuk; 12) znaku B-9 Zakaz wjazdu rowerów o poniższych parametrach: a) znak musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 170 nr 1393 z późn. zm.), b) wymiary: o średnicy 400 mm, c) znak na blasze ocynkowanej, d) treść naniesiona na folię, naklejoną na blachę, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie jego do elementów drewnianych, f) ilość - 6 sztuk; 13) znaku P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o poniższych parametrach: a) znak musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 170 nr 1393 z późn. zm.) b) wymiary: 550 x 450 mm, c) znak na blasze giętej ocynkowanej, d) treść naniesiona na folię, naklejoną na blachę, e) znak musi posiadać otwory, które umożliwią mocowanie jego do siatki ogrodzenia - 4 otwory na narożnikach w odległości 5 cm od krawędzi , f) ilość - 4 sztuki; 14) naklejki Zabezpieczenie szkolenia 2016 o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 8 cm x szer. 10 cm, b) gramatura: min. 250 g/m2 (+/- 70 g/m2), c) wydruk - full kolor jednostronnie, d) naklejka odporna na warunki atmosferyczne, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, f) ilość - 100 sztuk; 15) słupa do montażu znaków drogowych o poniższych parametrach: a) rura wykonany ze stali ocynkowanej, b) wymiary: średnica 60 mm, długość 4 m, c) ilość - 3 sztuki, 16) pachołka drogowego (ostrzegawczego) odblaskowego o poniższych parametrach: a) wysokość max. 75 cm, b) wykonany z trwałego PE, c) pasy odblaskowe, d) waga do 4 kg, e) ilość - 4 sztuki, 17) farby drogowej o poniższych parametrach: a) bardzo wysoki poziom koloru: biały/żółty jaskrawy, b) przeznaczona do znakowania poziomego na podłożu asfaltowym lub betonowym, c) odporna na ścieranie, d) wysoka widoczność w dzień i w nocy, e) szybko schnąca, f) w pojemnikach 10, 15 lub 20 litrowych, g) ilość - 60 litrów farby białej, h) ilość - 60 litrów farby żółtej jaskrawej, 18) taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej o poniższych parametrach: a) wymiary- szerokość 80 mm, długość rolki 100 m, b) grubość taśmy 40-50 µm, c) kolor taśmy biały, d) pasy pod kątem 45o o równej szerokości, e) materiał- folia z PE, f) szerokość pojedynczego pasa ma zawierać się w zakresie od 5 do 15 cm, g) kolor czerwonych pasów nie może ulegać ścieraniu i nie może pozostawiać barwnika na rękach podczas używania, h) ilość - 335 sztuk (rolek); 19) soli drogowej o poniższych parametrach: a) produkt sypki, krystaliczny, biały lub szary, b) zawartość NaCl min. 90%, c) zawierająca substancje antyzbrylającą, d) ilość - 108 worków pakowanych po 25 kg. 20) blokady parkingowej (Zamawiający załącza wizualizację blokady parkingowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) o poniższych parametrach: a) materiał - stal, b) stal zabezpieczona metodą kataforezy, malowana lakierem proszkowym w kolorze czerwonym, c) oklejona białymi pasami z foli odblaskowej, d) zamykanie - wkładka typu YALE, e) montaż - kotwy stalowe do wklejenia, f) wymiary - szerokość 430 mm, wysokość 530 mm, wysokość złożona 60 mm, g) ilość - 2 sztuki, 4. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Znaki wymienione w ust. 3 pkt. 2 - 6 powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministrem Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. poz. 91 nr 527 z późn. zm), 6. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) cały przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie; 2) dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 - 11 i 14 realizowane będą w ciągu czternastu dni od momentu wykonania przez Wykonawcę propozycji umieszczenia treści/nadruku i zaakceptowania go przez Zamawiającego; Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego tekstu/projektu nadruku, przygotuje propozycję nadruku w terminie trzech dni od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem/ lub faksem/ lub telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem; przedmiot zamówienia Wykonawca dostarcza w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do: a) bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-6 i 14, b) hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 3 pkt. 7-8, c) ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni- dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 3 pkt. 9-11, 3) dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 12, 13, 15-19 realizowane będą w ciągu siedmiu dni od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem/ lub faksem/ lub telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem; Wykonawca dostarcza w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do: a) bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni - dotyczy pozycji, o której mowa w ust. 3 pkt. 18, b) stadionu rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 3 pkt. 13, 16,17,19, c) hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 3 pkt. 15 i 19, d) siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 3 pkt. 18 i 19, e) ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni- dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 3 pkt. 12 i 19, 4) dostawa przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 3 pkt. 20 realizowana będzie w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem/ lub faksem/ lub telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem; Wykonawca dostarcza bezpośrednio do bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku, 5) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru, 6) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 7) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30, 8) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 9) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 10) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.32.00-0, 34.92.81.10-2, 34.92.00.00-2, 34.92.71.00-2, 34.92.84.50-7, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13733,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 13225,29
  • Oferta z najniższą ceną: 13225,29 / Oferta z najwyższą ceną: 21109,39
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2016 15:15 Dodanie informacji Maciej Zaborski