Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Numer ogłoszenia: 55566 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2016 r. pod numerem: 55566 - 2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 15678-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą zaproszeń, ulotek informacyjnych,...
Termin składania ofert: 2016-02-01
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15678 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą zaproszeń, ulotek informacyjnych, kalendarzy, teczek, notesów i innych druków (zwanych dalej łącznie również Drukami), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Plakaty A2 muszą spełniać poniższe parametry: a) format - A2, b) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, c) gramatura - min. 150 g/m2, d) wydruk full kolor, jednostronny, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt plakatów, f) ilość: 5 000 sztuk/ Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilkanaście różnych projektów plakatów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 50 sztuk plakatów. 2) Papier firmowy musi spełniać poniższe parametry: a) format - A4, b) rodzaj papieru - papier do drukarek, c) gramatura - min. 80 g/m2, d) wydruk - mat, e) Zamawiający przewiduje 2 projekty/ Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 500 sztuk, f) Ilość: 2000 sztuk. 3) Dyplom okolicznościowy musi spełniać poniższe parametry: a) format - A4, b) rodzaj papieru - kreda mat, c) gramatura - min. 170 g/m2, d) wydruk jednostronny, full kolor, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, f) Ilość: 5000 sztuk. 4) Roll-up musi spełniać poniższe parametry: a) format - 85 x 200 cm, b) podłoże - Blockout 510g/m2- poliestrowe (PCV) tkanina banerowa, c) wydruk - dwustronny, solwentowy, d) kaseta wykonana z aluminium stanowiąca stabilną podstawę stojaka, stojak beznóżkowy, podstawa przylegająca do podłoża, e) składany z trzech części maszt aluminiowy, f) aluminiowa listwa zatrzaskowa, g) w zestawie elegancka torba transportowa z uchwytami do łatwego przenoszenia, h) Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 2 sztuki, i) Ilość: 25 sztuk. 5) Ulotki Informacyjne 3xA5 muszą spełniać poniższe parametry: a) format 3xA5, składane w C, b) rodzaj papieru, kreda mat, c) gramatura - 300g/m2, d) wydruk - full kolor, druk dwustronny, e) prace introligatorskie, bigowanie, f) Zamawiający przedstawi wykonawcy projekt, g) Zamawiający przewiduje kilka projekty, h) minimalna ilość pojedynczego zamówienia 500 szt., i) ilość: 7000 sztuk. 6) Baner 1x2 na siatce mesh musi spełniać poniższe parametry: a) format - 1x2 m, b) gramatura - do 255 g/m2, c) wydruk - pełen kolor wykonany na siatce mesh, z nadrukiem solventowym twardym, d) baner wzmocniony na krawędziach i wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm i w odstępach 25 cm, e) wykonany z tkaniny PCV, lekki i wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć) przepuszczalny dla ruchów powietrza (wyeliminowanie efektu żagla podczas wiatru), f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 szt, g) Ilość: 40 sztuk. 7) Płyty ze spienionego PCV - duże muszą spełniać poniższe parametry: a) format płyty - 250x250 mm, b) rodzaj płyty - płyta z PLEXI PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c) mocowanie płyty - na zewnątrz budynku, na elewacji drewnianej, d) grubość płyty - min. 5 mm, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, f) Ilość: 32 sztuki. 8) Zaproszenia muszą spełniać poniższe parametry: a) Wymiary po złożeniu - 100 x 210 mm, b) rodzaj papieru - kreda, c) rodzaj uszlachetnienia - folia mat, wybiórczo lakier UV, d) gramatura - min. 300 g/m2, e) wydruk - pełen kolor 4/4 z dwóch stron zaproszenia, druk offsetowy, f) bigowanie (zaproszenie gięte w pół), g) prace introligatorskie, h) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt zaproszeń, i) Ilość: 3000 sztuk / Zamawiający przewiduje kilka projektów zaproszeń, Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na min 30 szt. zaproszeń. 9) Ulotki informacyjne muszą spełniać poniższe parametry: a) format - A5, b) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, c) gramatura - min. 150 g/m2, d) wydruk - pełen kolor (full kolor), dwustronnie, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt ulotek, f) Ilość: 5000 sztuk / Zamawiający przewiduje kilka projekty ulotek, Zamawiający przewiduje jednorazowo zapotrzebowanie na min 500 szt. ulotek. 10) Kalendarze wieloplanszowe muszą spełniać poniższe parametry: a) 14 kartek - nadruk jednostronny CMYK, pełen kolor, b) kartki na metalowej spirali z zawieszką, c) format - 480 mm x 650 mm, d) gramatura papieru - kreda 200 g/m, e) uszlachetnienie - folia matowa na każdej stronie + lakier UV wybiórczo, f) nakład: 300 sztuk, g) Zamawiający przedstawi projekt. 11) Ścianka sponsorska z materiału muszą spełniać poniższe parametry: a) Rozmiar 3mx3m, b) 4/0 CMYK, c) konstrukcja: aluminium, łatwo składana, do samodzielnego montażu, d) Materiał flagowy, możliwość prania w pralce, e) materiał naciągany bezpośrednio na konstrukcje, f) ilość: 2 sztuk. 12) Oferta sponsorska musi spełniać poniższe parametry: a) format: B5 (160 x 240), b) ilość stron: 16, c) oprawa broszurowa (zeszytowa), d) Rodzaj zszywek: płaskie 2x, e) Papier okładki taki jak wnętrza, f) 4+4 (CMYK obustronny), g) Rodzaj papieru kreda 350g matt, h) Uszlachetnienie wszystkich stron wnętrza: folia matowa z uv wybiórczym, i) Uszlachetnienie okładki: 2 stronne, folia matowa z uv wybiórczym, j) Ilość: 250 sztuk. 13) Race Book musi spełniać poniższe parametry: a) Format 210 x 210 mm, b) Objętość do 20 stron, c) Papier kreda połysk 200 g/mkw, d) Zadruk CMYK obustronny, e) Oprawa - metalowa spirala, f) Ilość: 10 000 sztuk, g) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 14) Koperty firmowe muszą spełniać poniższe parametry: a) format - różne formaty: Zamawiający przewiduje zamówienie: i) 5000 sztuk o wymiarach: 110 mm x 220 mm, ii) 3000 sztuk o wymiarach: 162 mm x 229 mm, iii) 3000 sztuk o wymiarach: 229 mm x 324 mm, b) gramatura - 80 - 240 g/m2, c) rodzaj papieru - offsetowy biały, d) taśma klejąca na klapce -zaklejenie na długim boku, e) wydruk - mat, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 15) Tablice PCV - zdjęcia na wystawę muszą spełniać poniższe parametry: a) format 100x70 cm, b) rodzaj płyty- pianka PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c) grubość płyty - 3 mm, d) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekty. e) Ilość: 10 sztuk. 16) Podręcznik zdrowego żywienia musi spełniać poniższe parametry: a) format 210mm x 210mm, b) objętość do 50 stron, c) papier kreda połysk 200 g/mkw, d) wydruk dwustronny, full kolor, e) zszywana po środku na 2 zszywki, f) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, g) ilość: 2000 sztuk. 17) Naklejka na tablice informacyjne musi spełniać poniższe parametry: a) format - 60cm x 90cm, b) gramatura- min.250 g/m2 (+/- 70g/m2), c) wydruk - full kolor jednostronnie, d) naklejka - odporna na warunki atmosferyczne, e) ilość: 420 sztuk, f) Zamawiający przewiduje kilkanaście różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 18) Czek musi spełniać poniższe parametry: a) format A3, b) rodzaj papieru- kreda z połyskiem, c) gramatura-min 150g/m2, d) wydruk- full kolor full kolor jednostronnie, e) Zamawiający przewiduje kilkanaście różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, f) Ilość: 400 sztuk. 19) Tablice informacyjne muszą spełniać poniższe parametry:: a) format płyty 970 x 500 mm, b) rodzaj płyty- płyta PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, oczkowane po rogach , c) grubość płyty - 3 mm, d) ilość: 10 sztuk, e) Zamawiający przewiduje kilkanaście różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 20) Wydruk wieloformatowy - na tablice musi spełniać poniższe parametry: a) format 145x 145 cm, b) rodzaj papieru - kreda mat, c) gramatura min. 200/m2, d) wydruk -druk do wyboru mat, e) Zamawiający przewiduje kilkanaście różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, minimalna ilość zamówienia 4 szt. , f) Ilość: 32 sztuk. 21) Opaska reklamowo identyfikacyjna musi spełniać poniższe parametry: a) wymiary 27,5 x 2,5 cm, b) wymiary nadruku 16x 1,8 cm, c) rodzaj materiału - syntetyczny, wodoodporny, odporny na przerwanie, d) zapięcie jednorazowe, uniemożliwiające powtórne założenie, e) kolor opasek- żółte, zielone, czerwone, niebieskie (1250 sztuk każdy kolor), f) nadruk w postaci adresu internetowego i logotypu zamawiającego- granatowy, pomarańczowy i biały, g) ilość: 5000 sztuk. 22) Baner 285x170 musi spełniać poniższe parametry: a) format - 285cmx170cm, b) gramatura - do 255 g/m2, c) wydruk - pełen kolor wykonany z materiału banerowego, z nadrukiem solventowym twardym, d) baner wzmocniony na krawędziach i wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm i w odstępach 25 cm, e) wykonany z tkaniny PCV, lekki i wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć) przepuszczalny dla ruchów powietrza (wyeliminowanie efektu żagla podczas wiatru), f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 szt., g) Ilość: 5 sztuk. 23) Baner 570x170 musi spełniać poniższe parametry: a) format - 570cmx170cm, b) gramatura - do 255 g/m2, c) wydruk - pełen kolor wykonany z materiału banerowego, z nadrukiem solventowym twardym, d) baner wzmocniony na krawędziach i wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm i w odstępach 25 cm, e) wykonany z tkaniny PCV, lekki i wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć) przepuszczalny dla ruchów powietrza (wyeliminowanie efektu żagla podczas wiatru), f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 szt., g) Ilość: 5 sztuk. 24) Baner - ścianka na scenę 1 musi spełniać poniższe parametry: a) format - 323 wys./ 345 szer. cm b) gramatura - do 255 g/m2, c) wydruk - pełen kolor wykonany na siatce mesh, z nadrukiem solventowym twardym, baner wzmocniony na krawędziach i wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm i w odstępach 25 cm, d) wykonany z tkaniny PCV, lekki i wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć) przepuszczalny dla ruchów powietrza (wyeliminowanie efektu żagla podczas wiatru), e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, Minimalna ilość zamówienie 1 szt. Zamawiający przewiduje kilka projektów, f) Ilość: 4 sztuk. 25) Baner - ścianka na scenę 2 musi spełniać poniższe parametry: a) format - 200 wys./ 350 szer. cm, b) gramatura - do 255 g/m2, c) wydruk - pełen kolor wykonany z materiału banerowego, z nadrukiem solventowym twardym, baner wzmocniony na krawędziach i wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm i w odstępach 25 cm, d) wykonany z tkaniny PCV, lekki i wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć) przepuszczalny dla ruchów powietrza (wyeliminowanie efektu żagla podczas wiatru), e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, Minimalna ilość zamówienie 1 szt. , Zamawiający przewiduje kilka projektów, f) Ilość: 4 sztuki. 26) Naklejka linia start/meta musi spełniać poniższe parametry: a) format - 1000cm x 30cm, b) gramatura- min.250 g/m2 (+/- 70g/m2), c) wydruk - full kolor jednostronnie, d) naklejka - odporna na warunki atmosferyczne, e) ilość: 6 sztuk, f) Zamawiający przewiduje kilka różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt 27) Identyfikatory muszą spełniać poniższe parametry: a) format A6, b) rodzaj papieru - papier kreda mat, c) gramatura - min. 300 g/m2, d) wydruk - full kolor dwustronnie, e) identyfikator laminowany, f) wykonany otwór na smycz, g) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, h) Ilość: 5000 sztuk/ Zamawiający kilka projektów, minimalna ilość zamówienia 100 szt. 28) Regulaminy (Gdynia Arena) muszą spełniać poniższe parametry: a) 2 sztuki - format wys. 910 mm, szer. 1180mm, b) 2 sztuki laminowane - format wys. 910 mm, szer. 1180mm, c) 4 sztuki - format wys. 610mm, szer. 620mm, d) papier 135 g. 29) Plakaty B1 muszą spełniać poniższe parametry: a) format - B1, b) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, c) gramatura - min. 150 g/m2, d) wydruk - pełen kolor, jednostronnie, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt plakatów, f) ilość: 50 sztuk/ Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje kilkanaście różnych projektów plakatów, Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 5 sztuk plakatów. 30) Baner długi na siatce mesh musi spełniać poniższe parametry: a) łącznie 4 sztuki, b) materiał siatka mesh, c) gramatura do 255 g/m2, d) wysokość banerów 0,8m x długość 25,08m, wysokość banerów 0,8m x długość 25,07m , wysokość banerów 0,8m x długość 24,88m , wysokość banerów 0,8m x długość 24,81m , e) oczkowane dookoła co 25cm. f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekty. 31) Baner zewnętrzny na siatce mesh musi spełniać poniższe parametry: a) długość 10m, wysokość 2,1m. b) od góry pozostawione 20 cm marginesu na potrzeby związane z montażem, c) materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych, d) oczkowany dookoła co 50 cm, e) ilość: 2 sztuki, f) Zamawiający przedstawi wykonawcy projekt. 32) Regulamin plac zabaw (Marina) musi spełniać poniższe parametry: a) format 56cmx76cm, b) naklejki odporne na warunki atmosferyczne, c) ilość: 5 sztuk. 33) Regulamin kąpielisk musi spełniać poniższe parametry: a) wymiary min. Wys. 1200 mm x szer. 800 mm, b) blacha gięta ocynkowana z zaokrąglonymi krawędziami, c) wydruk na foli, z możliwością pisania markerem WHITEBOARD. (naklejony na blachę), d) mocowanie umożliwiające mocowanie do słupka, e) ilość: 15 sztuk. 34) Tablica - Budynek Marina musi spełniać poniższe parametry: a) rozmiar 250cmx62cm, b) tablica ze spienionego PCV na budynku Mariny Gdynia, o dużej sztywności materiały, c) odporna na warunki atmosferyczne, d) grubość płyty min 5 mm, e) Ilość: 1sztuka, f) Zamawiający przedstawi wykonawcy projekt. 35) Tabliczki na drzwi w budynku Mariny muszą spełniać poniższe parametry: a) pianka PCV na szybę mocowana na taśmę, b) format A5, c) grubość płyty min 3 mm, d) ilość: 10 sztuk, e) Zamawiający przywiduje kilka projektów, zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, minimalna ilość zamówienia 1 sztuka. 36) Tablica na wejście musi spełniać poniższe parametry: a) odporne na warunki atmosferyczne, b) rozmiar 140cmx200cm, c) tablica ze spienionego PCV na tablice metalową (wjazd na Marinę), o dużej sztywności materiały, d) odporna na warunki atmosferyczne, e) grubość płyty min 5 mm, f) ilość: 4 sztuki, g) Zamawiający przewiduje kilka projektów, zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 37) Naklejka na szybę musi spełniać poniższe parametry: a) punkt pomocy doraźnej, b) wymiar 40cmx60cm, c) foli imitującej mrożone szkło, d) odporna na warunki atmosferyczne, e) ilość: 4 sztuki, f) Zamawiający przewiduje kilkanaście różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 38) Naklejki na budki ratowników ( niebieskie wieże) muszą spełniać poniższe parametry: a) 6 sztuk o wymiarach 101cmx101cm, b) 12 sztuk o wymiarach 96cmx102cm, c)gramatura- min.250 g/m2 (+/- 70g/m2), d) wydruk - full kolor jednostronnie, e) naklejka - odporna na warunki atmosferyczne, f) Zamawiający przewiduje kilkanaście różnych projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 39) Tablica informacyjna II (z informacją o sposobie korzystania ze slipu) musi spełniać poniższe parametry: a) wymiary 400mm x 600mm ( wysokość x szerokość), b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, c) treść naniesiona na folię nie odblaskową, przyklejona do blachy d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, e) ilość : 1 sztuka, 40) Baner zewnętrzny musi spełniać poniższe parametry: a) długość 120 m, wysokość 1,6m, b) od góry pozostawione 20 cm marginesu na potrzeby związane z montażem, c) materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych, d) oczkowany dookoła co 50 cm, e) materiał siatka mesh, f) gramatura do 255 g/m2, g) ilość: 1 sztuka, h) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 41) Baner zewnętrzny 2 musi spełniać poniższe parametry: a) długość 80m, wysokość 1,6m, b) od góry pozostawione 20 cm marginesu na potrzeby związane z montażem, c) materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych, d) oczkowany dookoła co 50 cm, e) materiał siatka mesh, f) gramatura do 255 g/m2, g) ilość: 2 sztuki, h) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt. 42) Torba papierowa gładka ze skręcaną rączką musi spełniać poniższe parametry: a) wymiary szerokość 24cm, głębokość 11cm, wysokość 32cm, zakres tolerancji wymiarów +/- 5 %, b) gramatura papieru 100 g/m2, c) torba w kolorze granatowym, rączka w kolorze dowolnym (np. czarnym lub białym), d) na torbie jednostronny nadruk w jednym (białym), kontrastowym do tła kolorze o wymiarach około 20 cm x 18 cm w postaci logo Gdynia moje miasto, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, f) ilość: 600 sztuk. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust.3 pkt.1-42. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 5. Zamawiający informuje, iż ilości Druków wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, b) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1- 42 realizowane będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30, c) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, d) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni robocze od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30, e) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, f) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, g) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, liczony od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ludmiła Śnieżko dB Unlimited, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 252223,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 167103,17
·         Oferta z najniższą ceną: 119961,52 / Oferta z najwyższą ceną: 448588,75
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.03.2016
Data udostępnienia informacji: 11.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2016 14:26 Dodanie informacji Maciej Zaborski