Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 510101520-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 539059-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, 50610000-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie elektronicznych systemów telewizji dozorowej zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniającej ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie. 3. Rodzaje zainstalowanych systemów telewizji dozorowej i miejsce ich usytuowania: 1) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2) System CCTV oparty o TURBO HD DVR HIKVISION DS-7300HQHI-SH, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni. 4. Usługę konserwacji i naprawy systemów CCTV należy przeprowadzać: 1) jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, 2) dwukrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4, w terminach nieprzekraczalnych: pierwszy w terminie do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, drugi w terminie przypadającym pomiędzy 01.09.2019 roku a 31.10.2019 roku. 5. Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 6 do SIWZ. 6. W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy usług konserwacji i naprawy systemów CCTV zamontowanych na terenie Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby Zamawiający przekazuje zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń w systemach telewizji dozorowej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. 7. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć podczas konserwacji: 1) Na potrzeby Stadionu Miejskiego: a) 4 sztuki dysków twardych SATA 2TB wewnętrznych, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilnych i przystosowanych do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami DELL 2TB Near Line SAS 6 Gbps 7,2k, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, współczynnik MTBF co najmniej 500000 godzin, b) 2 zestawy media-konwerterów pozwalających na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy wielomodowy, c) kamerę megapikselową IP z przetwornikiem 1/2,5" o podanych niżej parametrach: automatyczna kontrola wzmocnienia, kompensacja oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Wydłużona migawka, cyfrowa redukcja szumów, detekcja ruchu. Kompresja JPEG i H.264. Prędkość 30 kl / s w FullHD i trybie H.264. Maksymalna rozdzielczość w trybie JPEG 2592 x 1944. Współpraca z obiektywami DC, mechaniczny system wspomagający ustawianie ostrości. Kompatybilna z ONVIF, 2592 x 1944, 5 Mega pikseli w MJPEG, Dual-stream, współczynnik MTBF co najmniej 50000 godzin, zasilanie: PoE, 24 VAC, 12 VDC, d) kamerę megapikselową IP z przetwornikiem 1/2.5” o podanych niżej parametrach: automatyczna kontrola wzmocnienia, kompensacja oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Wydłużona migawka, cyfrowa redukcja szumów, detekcja ruchu. Kompresja JPEG i H.264. Prędkość 25 kl / s w FullHD i trybie H.264. Maksymalna rozdzielczość w trybie JPEG 2048 x 1535. Współpraca z obiektywami DC, mechaniczny system wspomagający ustawianie ostrości. Kompatybilna z ONVIF, 2048 x 1535, 3 Mega piksele w MJPEG, Dual-stream, współczynnik MTBF co najmniej 50000 godzin, zasilanie: PoE, 24 VAC, 12 VDC, e) kamerę IP w obudowie kompaktowej, rozdzielczość 2 MP - 1920×1080 30kl/s, przetwornik: 1/3" CMOS, czułość: 0.028Lux F2.0, 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, obudowa IP66, współczynnik MTBF co najmniej 50000 godzin, zasilanie 24VAC/PoE. f) 3 sztuki paneli porządkowych grzebieniowych czarnych do szafy Rack 19” o wysokości 1U. g) 2 sztuki Kamer IP w obudowie kopułowej, o rozdzielczości 4MP (max. 2688x1520@20kl/s), przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS, zasięg IR do 30m, obiektyw 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105° H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, Regulacja położenia 3D. IP67, IK10. Zasilanie 12VDC/PoE wraz z kompatybilnymi uchwytami ściennymi. 2) Na potrzeby Narodowego Stadionu Rugby: a) 10 sztuk dysków twardych SATA 2 TB wewnętrznych, do instalacji w serwerach monitoringu, kompatybilnych i przystosowanych do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego dyskami Western Digital WD20EVDS 2 TB, do pracy 24/7, posiadający identyczną ilość sektorów i identyczny cache, współczynnik MTBF co najmniej 500000 godzin, b) Kamera IP w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080 30kl/s), przetwornik: 1/2.8” CMOS, zasięg IR: do 30m, dzień/noc), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, obudowa IP66, IK10, detekcja. Zasilanie 12VDC/PoE. Uchwyt w zestawie. 3) Na potrzeby Przystani Jachtowej Marina Gdynia: a) Rejestrator NVR: 24-kanałowy rejestrator hybrydowy mający możliwość obsługi kanałów analogowych standardu Turbo HD oraz kanałów IP, możliwość zamiany kanału analogowego na kanał IP. Ilość klatek 30kl/s/720p na kanał. Standard kompresji obrazu H.264, możliwość montażu czterech dysków SATA 3,5”, obsługa kamer PTZ, wyjścia video: HMDI, VGA, PAL, porty 3 x USB, 2 x RS-485, RJ-45, RS-232, bez dysków twardych. b) 3 sztuki kamer IP w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE. W zestawie dedykowane puszki łączeniowe. Współczynnik MTBF co najmniej 50000 godzin, zasilanie 24VAC/PoE. c) Switch 4x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją zasilania przez port Ethernet (PoE), w obudowie metalowej, z zasilaczem oraz hermetyczną skrzynką w zestawie. d) Kamera PTZ IP, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” zasięg IR do 100m, dzień/noc, zoom optyczny 15x (ogniskowa 5-75mm), Trzy strumienie, kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG. Analityka: detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście ze strefy, pozostawienie/zabranie przedmiotu, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), Ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66., waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+. W zestawie uchwyt słupowy oraz zasilacz. e) 2 zestawy anten bezprzewodowych (nadajnik - odbiornik) służących do transmisji danych po protokole TCP/IP, pracujących w paśmie 5 GHz w standardzie 802.11n lub 802.11a, zasilanie PoE, kompatybilne z urządzeniami firmy Ubiquiti Nanostation M5, ze słupowym uchwytem montażowym. 8. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany przy konserwacji wykonać następujące usługi: 1) na Stadionie Miejskim: a) wymienić uszkodzoną kamerę na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt. 1 lit. c) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania w punkcie kamerowym Zamawiającego o nazwie własnej Tunel. Kamera zamontowana na słupie na wysokości około 6m. b) wymienić uszkodzoną kamerę na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt. 1 lit. d) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania w punkcie kamerowym Zamawiającego o nazwie własnej Brama Gospodarzy. Kamera zamontowana na słupie na wysokości około 6m. c) Dokonać naprawy kamery PTZ Sanyo HD5600P, w której awarii uległ moduł przetwornika obrazującego wraz z jego mechaniką. d) Dokonać naprawy kamery PTZ Sanyo HD5600P, w której awarii uległa elektronika odpowiedzialna za pozycjonowanie Pan Tilt urządzenia. e) Wymienić dwie połamane puszki łączeniowe od zasilania kamer, dostarczone przez Zamawiającego. f) Poprowadzić instalację kablową dla dwóch kamer (2 przewody, dostarczone przez Zamawiającego) z węzła dystrybucyjnego, oznaczonego symbolem „WD7” poprzez studzienkę teletechniczną kanałem kablowym na dach hali lekkoatletycznej. Szacowana długość instalacji dla jednej kamery to około 50m. g) Zamontować dwie kamery wraz z uchwytami ściennymi, dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt. 1 lit. g) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz podłączyć i skonfigurować w programie SeeTec 5. 2) na Narodowym Stadionie Rugby: a) wymienić uszkodzoną kamerę na nową dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt. 2 lit. b) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania w punkcie kamerowym Zamawiającego o nazwie własnej Kasa Sportowa 1. Kamera zamontowana na słupie na wysokości około 3m. b) zdemontować i zabezpieczyć niesprawny punkt kamerowy na słupie oświetleniowym, nazwa własna punktu kamerowego to Słup 1. Niesprawną kamerę przekazać Zamawiającemu. 3) na Przystani Jachtowej Marina: a) wymienić rejestrator na nowy dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. a) wraz z kompleksową konfiguracją urządzenia tj. m.in. ustawień parametrów sieci, harmonogramu nagrywania, konfiguracji i uprawnień użytkowników, ustawień Presetów i Patroli tras głowic PTZ wg zaleceń Zamawiającego oraz przepięciem/przełożeniem dysków HDD i wszystkich obecnie podłączonych kamer analogowych i IP ze sprawdzeniem poprawności działania. b) Wymienić 3 kamery na nowe dostarczone zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. b) wraz z konfiguracją i sprawdzeniem poprawności działania. 3 punkty kamerowe znajdują się na budynku ratowników na plaży Śródmieście. Do połączenia sieciowego oraz zasilania wykorzystać dostarczony zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. c) switch PoE. c) zamontować oraz skonfigurować i uruchomić kamerę dostarczoną zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. d) na słupie – przygotowanym nowopowstałym punkcie kamerowym, uzbrojonym w zasilanie elektryczne 230V na dedykowanym obwodzie. d) Zamontować oraz skonfigurować 2 zestawy anten dostarczonych zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. e) w taki sposób aby możliwe było przesyłanie obrazu z kamer IP z punktów kamerowych do budynku w którym znajduje się rejestrator sieciowy. Anteny mają być zamontowane w dwóch lokalizacjach. Pierwsza lokalizacja: Falochron południowy – Budynek ratowników, odległość w linii prostej około 100m. Druga lokalizacja: Budynek ratowników – budynek bosmanatu. Odległość w linii prostej około 200m. 4) Na budynkach Administracji na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu: a) Zdemontować punkt kamerowy wraz z uchwytem montażowym o nazwie własnej Zamawiającego „Głowica COMS. b) Zdemontować punkt kamerowy o nazwie własnej Zamawiającego Głowica boisko i w to miejsce zamontować kamerę zdemontowaną o której mowa w ust. 8 pkt. 4 lit. a) 9. Niezależnie od konserwacji i naprawy systemów CCTV w terminach opisanych w ust. 4, Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić dla systemów o których mowa w ust. 3 usługę diagnostyki usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii kamer sieciowych lub analogowych oraz serwerów CCTV, w szacunkowych ilościach opisanych jak poniżej: 1) kamery na wysokości do 6 metrów – szacowanie 4, 2) kamery na wysokości powyżej 6 metrów do 8 metrów – szacowanie 4, 3) kamery na wysokości powyżej 8 metrów do 12 metrów – szacowanie 4, 4) serwer wideo CCTV na Narodowym Stadionie Rugby – szacowanie 3, 5) serwer wideo CCTV na Stadionie Miejskim – szacowanie 3, 6) serwer wideo CCTV na przystani jachtowej Marina Gdynia – szacowanie 1, 7) serwer wideo CCTV na obiektach Administracji GCS – szacowanie 1. Poprzez diagnostykę kamer rozumie się sprawdzenie: sprawności kamer, wartości napięcia zasilania, ciągłości przewodów sygnałowych i zasilających, zakończenia przewodów giętych z obu stron, poprawności działania kanału w rejestratorach, switchach. 10. Czas reakcji/przybycia Wykonawcy na usługę diagnostyki kamery bądź serwera, o której mowa w ust. 9 nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego mailowo lub telefonicznie potwierdzone mailem. 11. Zamawiający informuje, iż ilości usług wskazanych w ust. 9 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 12. W ramach prowadzonych konserwacji i napraw systemów Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementy podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania np. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki, nakrętki, podkładki i śruby. 13. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 14. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: 1) na terenie Stadionu Miejskiego w zakresie systemów CCTV, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzację w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP bazującej na oprogramowaniu SeeTec 5 w wersji Enterprise wydaną przez dystrybutora lub producenta oprogramowania. 2) na pozostałych obiektach w zakresie systemów CCTV, za pomocą osób posiadających przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej analogowej, potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami. 15. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonania usługi na poszczególnych obiektach przedstawić Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia, o których mowa w ust. 14, osób za pomocą których będzie świadczył usługę na danym obiekcie. Do czasu przedstawienia dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić wpuszczenia osób mających świadczyć usługi na obiekcie, co nie przesuwa umownego terminu wykonania usługi. 16. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi narzędzi elektrycznych, podnośników, rusztowań. 17. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1) 1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu, 3) 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego. 18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów i wymagają nadzoru Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać prace wyłącznie od pon.– sob. w godzinach 7.30 – 18.00. 19. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 20. Czas przeprowadzenia usługi konserwacji i naprawy dla systemu CCTV na Stadionie Miejskim oraz na Narodowym Stadionie Rugby nie może przekroczyć 4 tygodni łącznie. Na pozostałych obiektach (Budynki Administracji, przystań jachtowa Marina Gdynia,) czas ten nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie. 21. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w dziennym harmonogramie prowadzonym przez Wykonawcę, przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 25. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i naprawie systemu zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności oraz przekaże Zamawiającemu dzienny harmonogram prac. 26. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 27. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 28. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 34. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50340000-0
Dodatkowe kody CPV: 50343000-1, 50344000-8, 50610000-4, 35120000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 172650
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Zwycięstwa 236
Kod pocztowy: 81-540
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 151628.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151628.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151628.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 23.05.2019