Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach GCS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Kompleksową konserwację
i kontrolę systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową konserwację i kontrolę systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 lutego 2019 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 28.02.2019
Data udostępnienia informacji: 28.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2019 13:43 Aktualizacja treści Anna Urbańska