Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie IX części postępowania na udostępnienie pontonów pływających.

Gdynia, dnia 7 lipca 2014 roku.
L.dz. 4724/2014                                                                  
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.41.2014
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE IX CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z odniesieniu do IX części postepowania na „Udostępnienie pontonów pływających przeznaczonych do pracy na wodzie dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4 lipca 2014 roku do godziny 14.30, nie wpłynęły żadne oferty w odniesieniu do IX części postepowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.06.2014
Data udostępnienia informacji: 07.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2014 15:37 Dodanie informacji Maciej Zaborski