Informacja o unieważnieniu postępowania na Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS

Gdynia, dnia 21 marca 2016 roku.
 
L.dz. 1501/2016
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.18.2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Wykonanie prac pielęgnacyjno - renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac pielęgnacyjno - renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru".

Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 marca 2016 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.03.2016
Data udostępnienia informacji: 21.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2016 14:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski