Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia, dnia 20 czerwca 2016 roku.
 
L. dz. 3747/2016
Znak Sprawy: GCS.DZPI.2710.41.2016
  
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20 czerwca 2016 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.06.2016
Data udostępnienia informacji: 20.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2016 15:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski