Informacja o unieważnieniu postępowania

  Gdynia, dnia 19 sierpnia 2013 r.
 
L.dz. 4626/2013
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.33.2013
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Błękitnej w Gdyni."
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Błękitnej w Gdyni."
 
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 sierpnia 2013 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.08.2013
Data udostępnienia informacji: 19.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2013 12:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski